VANDLØBSVINDUERNE ÅBNES

19-03-2020

Den 16. marts blev en ny ansøgningsrunde vedrørende tilskud til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter åbnet. Eller rent faktisk blev ikke bare én men to ordninger åbnet, og de løber begge frem til den 1. maj 2020.

Den ene er den ”sædvanlige” ordning, der delvist finansieres af EU’s Hav- og Fiskerifond. Derudover har Miljøstyrelsen oprettet en national ordning for at nedbringe administrationen for de mindre vandløbsrestaureringsprojekter.

Fokus på type 1 vandløb

Denne nationale ordning har derfor udelukkende fokus på type 1 vandløb, som hidtil har været hårdt ramt af et rigidt system, der i mange tilfælde har gjort det umuligt at opnå tilskud. Derudover kan det nævnes, at ordningen åbner op for, at tilskudsbeløbet kan suppleres af en eventuel egenfinansiering.

EnviDan bifalder ethvert initiativ, der har til formål at få flere af vores små vandløb med på vognen. Har du et projekt, du ønsker at drøfte med os? Eller vil du have tilbud på en opgave, så giv os et kald.

Esben Astrup  Kristensen

KONTAKT MIG FOR MERE INFO

Esben Astrup Kristensen

+45 60 23 83 65

Anne-Kristine Sverdrup

KONTAKT MIG FOR MERE INFO

Anne-Kristine Sverdrup

+45 29 74 22 52