Udvinding af biopolymer fra spildevand

03-10-2019

Verdens første fabrik, som udvinder biopolymer Kaumera Nereda® Gum fra spildevand behandlet med Nereda-processen er netop indviet i Holland. Det er et stort skridt i retning af en ansvarlig bæredygtig genanvendelse af ressourcer i spildevandet, som bidrager til FN’s verdensmål nr. 12, idet biopolymer er et højværdi produkt, som kan anvendes inden for såvel landbruget som i bygge-, tekstil- og papirindustrien.

Nereda®-processen blev udviklet i 2006, og er sidenhen blevet en særdeles velkendt metode til rensning af både kommunalt og industrielt spildevand. Mere end 65 renseanlæg anvender allerede teknologien herunder et i Strömstad, Sverige. Teknologien er en innovativ metode til avanceret biologisk spildevandsrensning, hvor granulært slam anvendes til rensningen af spildevand. Parallelt med udvikling af Nereda® processen har man forsket i udvinding af biopolymere, som naturligt produceres af mikroorganismer i Nereda® processen (i øvrigt også i aktivt slam). Produktet kaldes Kaumera Nereda® Gum.   

En bæredygtig løsning
Nereda® er en teknologi til biologisk rensning af kommunalt og industrielt spildevand, hvor procesbetingelserne favoriserer dannelse af granulært slam med særdeles gode bundfældningsegenskaber i forhold til almindeligt aktivt slam. Desuden kræver teknologien færre installationer og mekanisk udstyr, hvilket bidrager til en mere miljøvenlig profil. 

I tillæg til energi- og kemikaliebesparelser samt fosforgenanvendelse åbner Nereda® teknologien op for udvinding af værdifulde biopolymerer, da granulerne har et højt indhold af alginat-ligende exopolysaccharider (kaldet Kaumera Nereda® Gum). Kaumera Nereda® Gum kan nemt høstes og har potentiale for økonomiske interessante applikationer inden for landbrugssektoren, BioTech Industrien og endda i modebranchen. Udover produktion af nyt bæredygtigt råmateriale reduceres slamproduktionen med 25% sammenlignet med den nuværende produktion. Det åbner helt nye perspektiver og gør Nereda-processen endnu mere relevant på den danske renseanlæg.

Jeanette Agertved  Madsen

KONTAKT MIG FOR AT HØRE MERE OM PROJEKTET

Jeanette Agertved Madsen

+45 42 12 54 78