Spændende erhvervspostdoc skal gøre styring og samstyring nemmere

26-11-2020

Der findes omfattende forskning i avanceret styring af de danske afløbssystemer, men alligevel er virkeligheden, at der stadig finder en høj grad af manuel (eller ingen) styring sted. Det vil ph.d. Nadia Schou Vorndran Lund fra EnviDan nu lave om på i et erhvervspostdoc-projekt, som også DTU Miljø og 6 danske forsyningsselskaber er en del af.

Nadia Schou Vorndran Lund har i forvejen lavet en ph.d. om avanceret styring af afløbssystemer fra DTU Miljø, og får nu denne enestående mulighed for at forsætte med anvendt forskning, hvor ambitionen er, at det store potentiale for både styring og samstyring, som alle er enige om er til stede, i langt højere og bredere grad bliver udnyttet i fremtiden.

Udfordringen i dag er, at der ofte er et væsentligt gab mellem den meget avancerede forskning, der udføres på universiteterne, og den hverdag, der er virkeligheden ude hos forsyningerne. Det skal Nadia nu lave om på med et værktøj, som med udgangspunkt i forsyningens Mike Urban-modeller, kan beregne den ledige kapacitet, og komme med en plan for optimering af kapacitetsanvendelsen.

Både branchen og universitetet kan se værdien i værktøjet. Ane Loft Mollerup fra Novafos udtaler: ”Afløbssystemer er komplekse og det kan være svært at få det fulde overblik over potentialer for styring. Derfor er vi i Novafos glade for at være involverede i denne erhvervspostdoc, som vi forventer, vil give os et bedre indblik i hvilke styringstiltag, vi med fordel kan implementere i vores system”. Morten Borup fra DTU Miljø supplerer: ”Jeg tror, at Nadias projekt kommer til at gøre en stor forskel for udbredelsen af brugen af realtidsstyring, da vi kommer til at automatisere alt det komplicerede – dvs. bestemmelse af potentialer og styringsparametre – samtidigt med at outputtet af processen bliver til at forstå for den enkelte forsyning.”

De forsyninger, som er med i projektet, er Novafos, Odsherred Forsyning, Skanderborg Forsyning, Silkeborg Forsyning, Ikast Brande Spildevand og Mariagerfjord Vand, og samarbejdet med dem er hjørnestenen i Nadias forskning.

”Problemet er at meget af den forskning, der allerede findes om styring og samstyring af afløbssystemer er så teoretisk tungt, at det kan være svært at bruge direkte ude i den virkelige verden” forklarer Nadia, og indrømmer, at det nok også gælder den ph.d. omkring styring, som hun selv står bag. ”Men det ændrer vi på nu, og det er jeg sikker på, vi har rigtig gode betingelser for i dette projekt, hvor så mange forsyninger er med” lover hun.

Også hos forsyningerne er man glade for at være en aktiv spiller undervejs. ”Det er et spændende og vigtigt forskningsprojekt, som vi er glade for at bidrage til og deltage i. Vi kommer både til at bidrage med vores egen faglighed, men regner samtidig også med at blive inspireret til at gøre tingene anderledes fremadrettet”, siger Jesper Schmidt fra Odsherred forsyning.

I EnviDan er vi enormt glade for, og stolte af, at Nadia nu skal stå i spidsen for denne forskning. Det er en del af vores vision, at vi skal tilbyde branchens bedste betingelser for udvikling og forskning inden for vores fagområder, og det er denne erhvervspostdoc endnu et godt eksempel på, at vi gør.

 

Nadia Schou Vorndran Lund

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO