Regulativ revision Ærø

15-09-2017

Der er i disse år stor fokus på afvanding og vandløbenes rolle i den forbindelse. Derfor er der ligeledes fokus på vandløbsregulativerne, da de er med til at sætte rammerne for vandløbenes fysiske skikkelse og dermed deres evne til at aflede vandet. Mange steder er regulativerne langt fra opdaterede, og derfor står mange af landets kommuner i de kommende år overfor en stor opgave med at revidere vandløbsregulativerne.

En af de kommuner, der er berørt af dette, er Ærø Kommune, som har et ønske om entydige regulativer til fordel for såvel borgerne som de vandløbsmedarbejdere, der skal bruge regulativerne som administrationsværktøj.

 

Ærø Kommune har derfor hyret EnviDan til at udarbejde 18 individuelle vandløbsregulativer samt et fællesregulativ. Projektet er netop sat i gang og løber over de næste 4 år.

Projektløsningen trækker på en række af EnviDans kompetencer inden for vandløbsviden, datahåndtering og modelberegning. Der vil, som en del af opgaven, gennemføres opmåling af samtlige vandløb, samt den efterfølgende datahåndtering og datapræsentation. 

Esben Astrup  Kristensen

Kontakt mig for mere info

Esben Astrup Kristensen

+45 60 23 83 65