Værdiskabelse

Fordi R&D tiltrækker og fastholder branches bedste medarbejdere.

Fordi vi sikrer synlighed på konferencer i ind- og udland.

Fordi det gør os til en attraktiv samarbejdspartner for kunderne.

Fordi arbejdet bidrager til effektivisering af arbejdsgange og produktion i EnviDan.

Fordi det opretholder EnviDans profil som en ’high-end’-rådgiver med den nyeste viden.

Fordi vores innovationsmodel og prioriteringsstruktur sikrer, at vi investerer rigtigt.

Fordi vi faciliterer idégenerering, som er grundlaget for fremtidens udviklingsprojekter.

Fordi R&D er rugekasse for de løsninger og teknologier, vi skal leve af i fremtiden.

 

Koncepter og produkter

Anvendt forskning og udvikling

 

Når viden fra ét projekt er katalysator for nye projekter


 

Hvad betyder R&D i EnviDan for kunderne?

Hvordan oplever du EnviDans fokus på forskning og udvikling, og hvad betyder din oplevelse for din lyst til at samarbejde med EnviDan?

Rikke Hansen, Udviklings- og innovationskonsulent

"Jeg tror det handler om mindset, EnviDan er klart den mest proaktive partner vi pt har. Det handler også om at vi i udviklingsprojekterne samarbejder som ligeværdige projektpartnere, og ikke som hhv. opgavebestiller og -udfører. Vi har brug for denne ligeværdige vidensudveksling, og jeg tror på, at det giver en sund relation, som vi alle har gavn af.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi hos VandCenter Syd som oftest går målrettet efter præcis den eller de personer, som vi mener, er de dygtigste inden for et bestemt fagområde, og der kan vi jo så konstatere at de seneste tre gange, har vi fundet dem hos EnviDan."

 

Oddvar Somdal, IT-leder

"EnviDan har gitt vår bedrift gode bidrag knyttet til innovasjon og digitalisering. Agder Renovasjon består av flere enheter og tjenesteområder, og EnviDan sine løsninger gjør oss i stand til å holde oversikt og rapportere effektivt. Envidans konsulenter opptrer meget profesjonelt, og er alltid serviceinnstilt og hyggelige å ha med å gjøre!"

Victor Pelin, Utvecklingsingenjör​

"Jag baserar mitt svar på erfarenheter från vårt gemensamma utvecklingsprojekt ”Lokalisering av tillskottsvatten med hjälp av maskinlärning” som har pågått under våren, och jag är genomgående nöjd med EnviDans insatser.

Jag vill förstås berömma er Head of Machine Learning som kom med den lysande idén till projektet. Jag har upplevt att projektgruppen från EnviDan har haft hög kompetens och engagemang, och att de har haft god förståelse för våra förväntningar av projektets slutprodukt. Jag vill passa på att säga att det är imponerande att ni har titeln ”Head of Machine Learning” i företaget. Projektet har delfinansierats av EnviDans interna utvecklingsmedel vilket har varit en av förutsättningarna för att projektet skulle kunna genomföras."


John Buhr Christiansen,  Adm. direktør

For BIOFOS er stilstand lig med afvikling. Vi må og skal udvikle os, eller bliver vi afviklet. Udvikling kan vi slet ikke gøre alene, det skal ske i et tæt samarbejde med alle i branchen.

Derfor er det glædeligt, at vi sammen med EnviDan kan løfte det tunge ansvar med at gennemføre udviklingsprojekter. Til gavn for alle, så vi i spildevandsselskaberne bliver mere effektive og øger kvaliteten, samtidigt med, at vi sammen er med til at sætte Danmark på verdenskortet. Udviklingsarbejdet er med stort fokus på at skabe nye arbejdspladser, øget eksport og dermed bidrage til det danske samfund. Derfor deltager BIOFOS gerne i udviklingsprojekter.​

Panagiotis Tsapekos , Postdoc

"DTU is focused on providing solutions to real-life problems, but our workload is mainly applied in the laboratory. We always need to either see the bigger picture or having input from people that are closer to the market than us. The collaboration with ENVIDAN can open the door for further collaboration including more important actors as for example water utilities, waste management companies etc; and so, both parties can benefit from the new collaborations. This is driven by the fact that we have common interests in specific areas (i.e. bioenergy, resources recovery, residuals upcycling). The experience up to now was positive and this is visible by the fact that we recently applied a common project proposal (i.e. PROFIT)."

Irini Angelidaki, Professor

We have actively collaborated with EnviDan the last 3-4 years. We were co-participating in VARGA and in FUBAF project. We have extremely positive impression of the collaboration with EnviDan which is extremely professional in all aspects. We are very happy for the collaboration which offers researchers from DTU which gaps the pure research to real relevant applications in the area of wastewater and bioeconomy areas.

Michael Rasmussen, Professor

"Der er ikke mange rådgivere, som har samme ambitionsniveau som EnviDan, når det handler om viljen til ikke kun at anvende den nyeste viden i egne projekter, som også tage et ansvar for at udvikle og uddanne såvel rådgivere som forskere til at løse morgendagens udfordringer. Den indstilling kommer hele branchen til gode mener jeg. EnviDans investering i erhvervs-PhD’ere er også vigtig for universitet, da det er vores mulighed for at drive anvendt forskning og udvikling med fokus på virksomhederne og samfundets behov."


 

Hvad betyder R&D for EnviDanerne?

Hvordan oplever du EnviDans fokus på forskning og udvikling?

"Konsept og produktutvikling er essensielt for å beholde eksisterende kunder og sentralt for utvidelse av kundegrunnlaget. På denne måten sikrer vi at kunden vet hva de får når de benytter seg av våre tjenester. Gjennom videreutvikling av våre konsepter og produkter sikrer vi at viktig lærdom fra ulike kundeprosjekter blir integrert i våre leveranser og på denne måten bidrar til å utvikle vår forretning.Gjennom å være tett på kundene utvikler vi nye produkter og konsepter når vi oppfatter behov hos kunden som ikke blir dekket i dag."

"Forskning och utveckling är en del av EnviDan´s DNA vilket präglar utvecklingen av vår verksamhet. Det är med en god känsla i magen som jag berättar om att vi investerar egna medel för att arbeta med nya innovationer, utveckling av effektivare tekniska lösningar, vidareutveckling av nuvarande arbetssätt etc. Vår satsning på forskning och utveckling bidrar till att EnviDan är ett attraktivt företag för både våra kunder, medarbetare och samarbetsparter."

"Som nyuddannet har det for mig været altafgørende, at finde en arbejdsplads hvor der er rum til at kunne fortsætte min faglige udvikling indenfor mit fagområde. Denne mulighed har jeg set i EnviDan, hvor jeg føler at forskning og udvikling bliver anset som værende bærende element for at fastholde vores plads forrest i feltet når det kommer til teknologi indenfor vandsektoren. Muligheden for at arbejde akademisk, både i forhold til interne udviklingsprojekter og i forhold til samarbejder med forsyninger og universiteter, er en stor motivationsfaktor for mig i mit daglige arbejde."


Kernefortælling

 

Når ’plejer’ ikke længere er nok og når der stilles nye krav til fremtidens løsninger inden for EnviDans fagområder, så er der behov for, at vi gør noget andet end i går, og åbner op for nye muligheder og nye samarbejder. Vi skal investere i forskning og udvikling. Og det gør vi i EnviDan!

Vi investerer 20% af vores overskud i forskning og udvikling – hver år, men vi investerer også tid, energi og engagement, og stiller vores viden til rådighed for kunder, samarbejdspartnere og samfund. Vi siger højt, at vi VIL være bedst på udvikling, og vi er proaktive, når vi opsøger vores skandinaviske kunder med vores gode idéer til fælles innovation.

Vores forskning og udvikling står på skuldrene af EnviDanernes høje faglighed, som er hele fundamentet for vores forretning. Vi har branchens dygtigste medarbejdere, som hele tiden søger ny viden, og som med deres engagement bringer energi og innovation ind i projekterne. Det er i krydsfeltet mellem faglighed og nysgerrighed, at udviklingen sker, og det er kombinationen af de to, der, sammen med en strategisk vilje til innovation, er vores trædesten i bestræbelserne på at nå vores vision om, at det er forskning og udvikling, der skaber grundlaget for morgendagens EnviDan.

Vi skaber resultater i vores udviklingsprojekter, og som ringe i vandet breder viden sig fra ét projekt til det næste. Vi udvikler produkter og koncepter, som giver vores kunder bedre løsninger, men vi rykker også på anvendt forskning og udvikling, hvor resultatet ikke er et produkt, men i stedet en unik viden inden for et bestemt fagområde, som gør, at vi kan levere den bedste rådgivning og gøre en positiv forskel for en hel branche.

- Og så er det sjovt. Det er sjovt at være med helt fremme og det er motiverende at lægge de trædesten, som baner vejen for fremtiden. Vi opfordrer vores medarbejdere til at bruge tid, energi og engagement i forskning og udvikling, og vi stræber efter at give plads og rammer til, at de skal lykkes. Det gør vi, fordi græsset er grønnest, der hvor man vander det, og det er de frø vi planter i vores R&D-organisation, der skal give os en stabil plæne at spille på i fremtiden.