False

Kvalitets- og miljøledelsessystem

I EnviDan har vi udviklet et kvalitets- og miljøledelsessystem, som bidrager til, at vores projekter udføres bedst muligt.
Systemet skal sikre planlægning, gennemførelse og koordinering af alle aktiviteter, som kan påvirke forhold vedrørende kvaliteten af vores ydelser og relaterede miljøpåvirkninger. 

Ydelserne kan være inden for udvikling, salg, planlægning og udførelse af projekter og løsninger inden for områderne renseanlæg, klimatilpasning, natur og vandmiljø, vandforsyning samt fjernvarme og biogas.

Systemet opfylder kravelementerne, og vi er certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2015 og DS/EN ISO 14001:2015

Michael  Kristensen

KONTAKT OS
FOR MERE INFO

Michael Kristensen

+45 60 11 12 32