False

CSR i EnviDan

Corporate Social Responsibility.

At EnviDan arbejder med Corporate Social Responsibility (CSR) betyder, at vi anser det sociale ansvar som en meget vigtig faktor i vores forretning. Det sociale ansvar omfatter, at vi handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt og tager hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø m.v.

Vi har en CSR-strategi og en Code of Conduct i EnviDan, der beskriver, hvordan vi arbejder systematisk med CSR. Vores Code of Conduct beskriver, hvorledes vi ønsker, at vi og vores samarbejdspartnere skal agere. Derudover indgår CSR i alle virksomhedens politikker og strategier, idet der er CSR i næsten alt, hvad vi foretager os. Der, hvor vi har størst mulighed for at påvirke samfundet, er gennem de projekter, som vi udfører for vores kunder. Derudover indgår CSR naturligvis også i høj grad i vores personalepolitikker og -fordele, idet medarbejderne er vores vigtigste ressource og dermed er medarbejdertilfredsheden altid en høj prioritet i EnviDan.

EnviDan arbejder med CSR, fordi vi ser os selv som en social ansvarlig virksomhed, og det falder os naturligt kontinuerligt at arbejde med at optimere forholdene i vores omverden.

 

Stine Lundbøl  Vestergaard

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Stine Lundbøl Vestergaard

+45 26 77 42 74