CSR i EnviDan

Corporate Social Responsibility.

Vi har en bæredygtig strategi i EnviDan, der beskriver, hvordan vi arbejder systematisk med CSR.

Vi er en del af UN Global Compact og rapporterer hvert år på vores fremdrift inden for definerede indsatsområder. I vores Code of Conduct beskriver vi, hvordan vi og vores samarbejdspartnere agerer bl.a. ift. de 10 principper, som er defineret af UN Global Compact.

Derudover indgår CSR i alle vores politikker og strategier enten eksplicit eller implicit, idet der er CSR i næsten alt, hvad vi foretager os. Der, hvor vi har størst mulighed for at påvirke samfundet, er gennem vores projekter, som vi udfører for vores kunder. Vi arbejder med grønne energiløsninger og forbedring af vandmiljøet og bidrager derfor helt naturligt til en bæredygtig fremtid.

 

Stine Lundbøl  Vestergaard

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Stine Lundbøl Vestergaard

+45 26 77 42 74