Nyt VUDP-projekt tager udgangspunkt i Skrift 31

29-09-2017

Vi er meget stolte af, at vi sammen med Aarhus Vand, Aarhus Kommune og Københavns Universitet har fået bevilliget et VUDP-projekt med titlen ’Udvikling af koncept og rammebetingelser for anvendelsen af Skrift 31 til fastsættelse af lokalt differentierede mål for vand på terræn’.

I projektet udvikles en state-of-the art metode, som håndterer samfundsøkonomiske cost-benefit analyser af mange klimatilpasningsprojekter i et helt vandopland på én gang. Dertil udvikles en skabelon for samarbejdet mellem forsyning og kommune, som sammen med cost-benefit metoden sikrer det optimale beslutningsgrundlag for at fastsætte lokale mål for vand på terræn.

Slutteligt indarbejdes metode og samarbejdsskabelon i en Drejebog for fastsættelse af lokalt differentierede mål for vand på terræn, som stilles frit tilgængelig for vandbranchen.

Fra start mobiliseres en bred følgegruppe, der skal sikre løbende idégenerering og sparring ift. projektudformningen – og på sigt sikre en solid forankring i vandbranchen.