NYT PORTALVÆRKTØJ TIL RISK MANAGEMENT

14-01-2019

Få styr på dine risikovurderinger med et nyt portalværktøj fra EnviDan, som er udviklet på baggrund af behov fra vores kunder. RisikoModulet gør projektafviklinger langt mere effektivt, og samtidig bliver planlægning af driftsrutiner, vedligeholdelse og fornyelse nemmere, når risikovurderingen er foregået. 

Risikovurderinger er et godt og effektivt redskab i forbindelse med projektafviklinger og til at vurdere behovet for at bruge ressourcer til at ændre design, tilstand eller foretage andre kompenserende handlinger for at reducere risikoen for en uhensigtsmæssig hændelse eller nedbrud.

I forsyningerne er der igennem de sidste 10 år brugt risikovurderinger i forbindelse med vandforsyningernes Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) og nu begynder en del forsyninger at arbejde systematisk med Dokumenteret Spildevands Sikkerhed (DSS) samt risiko i forbindelse med asset management.

EnviDan tilbyder et Risikomodul som portalløsning, der fleksibelt kan bruges til risikovurderinger i henhold til de gældende standarder og dermed understøtter DDS, DSS samt risikovurderinger på projekter. Risikomodulet tilbyder en digitalisering af hele DDS/DSS-systemet og sikrer en operationel arbejdsgang fra kontoret til marken og på alle anlægstyper og det enkelte anlæg.

Risikovurderingen af det enkelte anlæg giver mulighed for at identificere anlæg, der har en forhøjet risiko og bruge dette til at planlægge driftsrutiner, vedligeholdelse og fornyelse med en risikobaseret tilgang.

Vi fortsætter udviklingen

I 2019 er det planen, at udviklingen af modulet forsætter i samarbejde med interesserede forsyningskunder og målrettes som et vigtigt og operationelt værktøj i forhold til f.eks. asset management og andre aktiviteter, hvor risikovurderinger er et vigtigt element.

Vi hører gerne fra dig, hvis du har specifikke ønsker til værktøjet. 

Jesper  Hall

KONTAKT MIG FOR MERE INFO

Jesper Hall

+45 60 11 12 20