NYT FRA NEPAL: INDDRAGELSE AF DE LOKALE ER NØGLEN TIL ET SUCCESRIGT PROJEKT

20-03-2020

test - /Default.aspx?Id=3063">Har du aldrig hørt om projektet? Læs med fra starten. 

 

Afhængig af overfladevand og lavvandede brønde
Pt. er situationen den, at de to nuværende vandværker i området kan levere 20 liter pr. person pr. dag til omkring 200 familier, hvilket slet ikke er nok. Mange familier i området er derfor afhængige af overfladevand og lavvandede rørbrønde uden at vide, om vandet er rent.

Det nye drikkevandssystem skal levere 65 liter pr. person pr. dag til ca. 450 familier.

Betaling før projektet skydes i gang
En nystiftet vandværkskomité står for registrering af brugere til vandforsyningssystemet. Hver husstand er forpligtet til at betale, hvad der svarer til 425 danske kroner i tilslutningsbidrag. Vi kræver, at mindst 333 husstande er registreret, før vi påbegynder den store konstruktion af systemet. Dette for at sikre grundlaget for en bæredygtig drift. 

Beløbet, svarende til de 425 danske kroner, er en god portion penge for de lokale, og ikke alle har råd til at betale. Der kan blive tale om at subsidiere enkelte forbrugere. 

Selvom efterspørgslen på et nyt drikkevandssystem er høj, og de lokale er glade for projektet, oplever vi samtidig en vis skepsis. Det skyldes blandt andet, at et lignende projekt med opførelse af to soldrevne vandsystemer i samme område i 2013 hverken gav et økonomisk eller teknisk bæredygtigt drikkevandssystem. 

Det er altafgørende, at de lokale er med på, at projektet er en god idé. Derfor har vi i projektet allieret os med de lokale myndigheder ift. at få folk til at skrive under og betale registreringsafgiften. 

Målet med Nepal-projektet er at etablere et system, der kan sikre rent drikkevand til ca. 420 familier i Madi Kommune i Nepal. Den næste fase afhænger i høj grad af, at vi får inddraget de lokale borgere, så de tager ejerskab på projektet – både mentalt og monetært

Har du aldrig hørt om projektet? Læs med fra starten. 

 

Afhængig af overfladevand og lavvandede brønde
Pt. er situationen den, at de to nuværende vandværker i området kan levere 20 liter pr. person pr. dag til omkring 200 familier, hvilket slet ikke er nok. Mange familier i området er derfor afhængige af overfladevand og lavvandede rørbrønde uden at vide, om vandet er rent.

Det nye drikkevandssystem skal levere 65 liter pr. person pr. dag til ca. 450 familier.

Betaling før projektet skydes i gang
En nystiftet vandværkskomité står for registrering af brugere til vandforsyningssystemet. Hver husstand er forpligtet til at betale, hvad der svarer til 425 danske kroner i tilslutningsbidrag. Vi kræver, at mindst 333 husstande er registreret, før vi påbegynder den store konstruktion af systemet. Dette for at sikre grundlaget for en bæredygtig drift. 

Beløbet, svarende til de 425 danske kroner, er en god portion penge for de lokale, og ikke alle har råd til at betale. Der kan blive tale om at subsidiere enkelte forbrugere. 

Selvom efterspørgslen på et nyt drikkevandssystem er høj, og de lokale er glade for projektet, oplever vi samtidig en vis skepsis. Det skyldes blandt andet, at et lignende projekt med opførelse af to soldrevne vandsystemer i samme område i 2013 hverken gav et økonomisk eller teknisk bæredygtigt drikkevandssystem. 

Det er altafgørende, at de lokale er med på, at projektet er en god idé. Derfor har vi i projektet allieret os med de lokale myndigheder ift. at få folk til at skrive under og betale registreringsafgiften. 

I projektet er der også sat en stor kommunikationsindsats i gang for at øge opmærksomheden på, hvor vigtigt det er at skrive under, så de kan sikre sig rent drikkevand i fremtiden. 

Design af drikkevandssystem 
Også valg af drikkevandssystem spiller en stor rolle ift. at få de lokale til at købe ind på ideen. Valget af system er ikke foretaget endnu, men der er lavet scenarieanalyser over forskellige løsninger. 

Det er EnviDans ansvar at bringe dansk ekspertise ind i valget af design af vandforsyningssystemet. Det kan ikke være en 1:1 kopi af et dansk system, for det er der ikke nødvendigvis kompetencer til at drive blandt de lokale. Det er altafgørende for projektets succes på den lange bane, at de lokale selv kan drive systemet. Efter projektets afslutning vil systemet blive overdraget til Madi Kommune, som derefter er ansvarlig for drift og vedligeholdelse.

I samarbejde med Grundfos skal der tages en beslutning om hvilken type drikkevandssystem, der skal konstrueres. Det kan være fordelagtigt at lave et vandtårn til at distribuere vandet ud, da de lokale er vant til denne type drikkevandssystem, og derfor kan det mindske risikoen for, at de lokale tager afstand fra projektet.

Status på projektet
I januar blev der udført en boring til 100 meters dybde i området. Boringen giver ca. 108 m3/time. Indtil videre er resultaterne lovende, og vi afventer svar på analyseresultater mht. vandkvalitet.

I 2019 blev EnviDan hyret af NGO’en Jysk landsbyudvikling i Nepal til dette projekt, hvor EnviDan er ansvarlig for kvalitetskontrollen af hele projektet. Projektet er finansieret af Poul Due Jensens Fond og forventes afsluttet ved udgangen af 2021.

Med dette projekt bidrager EnviDan blandt andet til FNs verdensmål 6 (rent vand og sanitet) og 17 (partnerskab for handling).

Jens Dyrberg  Nielsen

KONTAKT MIG FOR MERE INFO

Jens Dyrberg Nielsen

+45 60 11 12 22