Samarbejdsprojekt med store perspektiver

11-01-2017

I EnviDan prioriterer vi innovation og eksterne samarbejder meget højt.

Læs mere...

Træ i vandløb – hvordan?

11-01-2017

Udlægning af groft materiale” er et af virkemidlerne til forbedring af de fysiske forhold i vandløb i forbindelse med vandområdeplanerne. Ofte bruges gamle kendinge i form af sten og grus, men det er også muligt at restaurere med træ.

Læs mere...

EnviDan er med i et nyt stort Fyrtårnsprojekt

15-12-2016

Sammen med BIOFOS og andre samarbejdspartnere har EnviDan fået bevilliget godt 19 mio. kr. til et nyt Fyrtårnsprojekt kaldet VARGA. Projektet har til formål at sørge for, at ressourcerne i spildevand og affald udnyttes endnu bedre end det gør i dag til gavn for byens borgere. EnviDan ser frem til at bidrage til det spændende projekt, som starter 1. januar 2017.

Læs mere...

Sedimenthåndtering på den smarte måde

29-11-2016

I samarbejde med Københavns kommune undersøger EnviDan mulighederne for at gennemføre en restaurering af Utterslev Mose. Københavns Kommune ønsker at rette op på fortidens synder og fjerne slam fra mosens bund – slam der stammer fra udledning af spildevand. Formålet er at forbedre mosens vandkvalitet og derigennem økologien.

Læs mere...

Flere opgaver – flere dygtige kolleger

29-11-2016

Vi har travlt i Natur- og vandløbsafdelingen i EnviDan med de mange vundne projekter, og vi er derfor glade for at kunne fortælle, at vi har ansat Kasper Abildtrup Rasmussen som ny projektchef i EnviDan. Og det er ikke den eneste forstærkning vi har fået.

Læs mere...

Det optimale ’vandmiljø’

29-11-2016

EnviDan ligger i et fagligt smørhul ved Ferskvandscentret i Silkeborg, hvor naboerne er DTU Aqua og Institut for Bioscience – Aarhus Universitet. Det gode naboskab giver os optimale muligheder for undervisning og faglig sparring inden for vores speciale – Natur og Vandløb, og det er der kommet nogle spændende projekter og kurser ud af.

Læs mere...

Indvielse af dynamiske primærtanke på Renseanlæg Øst i Aalborg

18-11-2016

Den 17. november 2016 blev to dynamiske primærtanke indviet på renseanlægget i Aalborg

Læs mere...

Nu kan forurenede søer blive rene badesøer

16-11-2016

- søg støtte inden den 9. december

Læs mere...

EnviDan omorganiserer og styrker indsatsen på afløbs- og klimaområdet

16-11-2016

Vi sætter fuldt tryk på vækstkedlerne og styrker vores fokus på at udvikle EnviDan på tværs af forretningsområder og landegrænser i Skandinavien.

Læs mere...

Vejrradar der virker til afløbstekniske afklaringer

19-09-2016

På VandTek 2016 står vi klar til at vise det nyeste inden for vejrradar til måling af distribueret nedbørsintensitet . Med den seneste radarteknologi, som f.eks. WR-2100 fra Furuno og en avanceret databehandling kan vi nu levere valide distribuerede nedbørsdata til den danske forsyningsbranche.

Læs mere...

EnviDan indgår aftale om salg af Salsnes-filtre i Danmark

19-09-2016

EnviDan har indgået aftale om salg af de populære Salsnes-filtre til forfiltrering på renseanlæg, så endnu flere danske renseanlæg nu får muligheden for at gå fra energiforbrug til energiproduktion.

Læs mere...

Få bedre styr på projekterne og alt det udenom

09-09-2016

Der er mange ting at holde styr på ved rammeaftaler og store projekter. Sammen med TREFOR Vand og Munck Forsyningsledninger har EnviDan udviklet EnviProjekt, som holder styr på porteføljen, sikrer at der er 100% overblik over aftaler og økonomi samt kører projektet i mål efter den fastlagte tidsplan. EnviProjekt kan anvendes på alle projekter, på tværs af forsyningsarter.

Læs mere...

EnviDan indtager Norge

06-07-2016

EnviDan A/S overtager pr. 1. juli 2016 norske Momentum Selvkost AS og retter dermed søgelyset mod de norske kommuner og forsyningsselskaber.

Læs mere...

Kalkstabilisering i ledningsgrave – det virker!

23-06-2016

I et partneringsamarbejde med Silkeborg Forsyning og Arkil har EnviDan været med til at udvikle en helt ny metode, så det bliver lettere at genanvende uegnede materialer som tilfyldning ved kloakarbejde. Løsningen har ikke før været anvendt i Danmark og har ingen umiddelbare uhensigtsmæssigheder. Løsningen er kalkstabilisering, og det virker!

Læs mere...