Nyt VUDP-projekt tager udgangspunkt i Skrift 31

29-09-2017

Vi er meget stolte af, at vi sammen med Aarhus Vand, Aarhus Kommune og Københavns Universitet har fået bevilliget et VUDP-projekt med titlen ’Udvikling af koncept og rammebetingelser for anvendelsen af Skrift 31 til fastsættelse af lokalt differentierede mål for vand på terræn’.

Læs mere...

EnviDan sender droner i luften

29-09-2017

Mulighederne er mange med en drone i værktøjskassen, og EnviDan tilbyder nu droneflyvning i hele Danmark. Vi ser et stort potentiale i at anvende droner til at skabe overblik og som dokumentation, og med vores nyindkøbte drone og en certificeret dronefører, er vi klar til at imødekomme de mange krav, der bliver stillet til droneflyvning.

Læs mere...

En forsmag på fremtiden med en praktik i EnviDan

29-09-2017

EnviDan har den seneste tid budt velkommen til rigtig mange nye praktikanter. Det er vi glade for, for man ved aldrig, hvad man går ind til, før man har prøvet det. Dét er de studerende bevidste om, og derfor er praktik en vigtig del af uddannelsesforløbet, men også en bonus for os og for vores kunder.

Læs mere...

Nyt fleksibelt anlæg på Samsø klarer spildevandsmængderne i turistsæsonen

28-09-2017

Med mere end 4000 turister på Nordøen i sommerperioden er Samsøs nordligste del en velbesøgt feriedestination. Men uden for sæsonen er der kun 360 fastboende på Nordøen. Det kræver et fleksibelt renseanlæg, som kan håndtere den store variation i spildevandsmængderne. Som bygherrerådgiver har EnviDan, sammen med Samsø Spildevand skabt et nyt anlæg, som er bedre for miljøet, har en bedre driftsøkonomi - og bidrager til den cirkulære økonomi.

Læs mere...

Regulativ revision Ærø

15-09-2017

Mange af landets kommuner står over for en stor opgave med at revidere vandløbsregulativer. EnviDan har netop indgået et 4-årigt samarbejde med Ærø Kommune, som er én af de kommuner, der står over for den store opgave.

Læs mere...

Klimasikring af Kolding By

15-09-2017

Kolding By er udfordret af oversvømmelser, når store vandmængder fra oplandet skal ledes igennem byen og ud i fjorden. EnviDan er valgt som rådgiver til, at løse disse udfordringer. Den første fase af i alt to, er netop indledt, og her skal EnviDan blandt andet foretage screening af mulige tiltag.

Læs mere...

Dygtig projektleder til spændende opgaver med naturgenopretning

18-08-2017

Er du en stærk faglig profil, som brænder for projektledelse inden for natur- og vandmiljøområdet? Så er du den vi søger til vores kontor i Silkeborg.

Læs mere...

EnviDan styrkes i Sverige gennem opkøb

14-08-2017

Den svenske ingeniørvirksomhed AquaP Teknikkonsulter AB er blevet solgt til danske EnviDan A/S, som i forvejen er tilstede i Sverige via EnviDan Purenova AB.

Læs mere...

Stærk faglig vandløbshydrauliker til spændende opgaver

13-07-2017

Vil du have Danmarks bedste kolleger, såvel fagligt som socialt? Så bliv en del af vores stærke team inden for natur og vandmiljø!

Læs mere...

Ny metode til kortlægning af sediment i søer

02-06-2017

EnviDan har sammen med vores faste samarbejdspartner og Københavns Kommune udviklet og afprøvet en ny metode til kortlægning af sedimentmængder i søer.

Læs mere...

Velkommen til Erland

01-05-2017

Den 1. maj 2017 starter Erland B. Rasmussen som Salgs- og Internationaliseringsdirektør i EnviDan, hvor Erland skal være med til at strukturere og optimere arbejdet med at udvikle EnviDan som en moderne rådgivningsvirksomhed.

Læs mere...

Ny banebrydende metode til rensning af vandledninger viser gode resultater

28-04-2017

Over tid samles store mængder aflejringer og biofilm i forsyningens vandledninger, og det er nødvendigt at rense ledningerne, for at borgerne får rent og klart vand i hanerne. Det er dyrt, og nogen gange er det svært at få renset alle dele af ledningsnettet. Det har EnviDan nu fundet en løsning på sammen med TREFOR Vand, Aarhus Vand, Via University og MUDP. Men det hele startede faktisk med at ingeniør hos EnviDan Gudmundur Andresson vandt en halv gris.

Læs mere...

KOD-håndbogen er publiceret

27-04-2017

Et spændende projekt, der blev sat i søen i foråret 2016, er netop afsluttet og publiceret. Projektet opstod, fordi der var et reelt behov for retningslinjer, der belyser håndteringen af KOD på renseanlæg med rådnetanke. NU er KOD-håndbogen publiceret.

Læs mere...

Det handler om at vide hvad man gør

27-04-2017

Behovet for tilpasning af vores byer og landområder til de store klimaændringer er større end nogensinde, og det sætter konstant højere krav til håndtering af de stigende regnmængder, stormfloder og grundvandsniveauer. EnviDan har opbygget en solid erfaring inden for klimatilpasning, og det er den store erfaringspulje, vi bringer i spil, når vi skal løse fremtidens klimaudfordringer.

Læs mere...

Et forældet ventilationsanlæg sluger energi og giver dårligt indeklima

27-04-2017

Et ventilationsanlæg, der ikke er blevet kontrolleret i en længere periode eller et forældet ventilationsprincip, som ikke længere er tidssvarende til det ønskede brug i rummet kan være dyrt og skabe et dårligt indeklima. I sådanne situationer kan et ventilationsanlæg forhøje virksomhedens energiforbrug, og i takt med stigende energipriser på markedet kan det blive en unødig belastning på budgettet.

Læs mere...

EnviDans drift- og vedligeholdelsesprogram EnviDrift vinder indpas hos multiforsyningerne

27-04-2017

– nu med varme/elproduktion samt elnettet.

Læs mere...

Er du klar når stormfloden rammer?

08-02-2017

Vi ved, at øgede regnmængder kombineret med stigende vandstand i havene omkring Danmark vil øge risikoen for stormfloder i lavtliggende områder i fremtiden. Det må vi forholde os til, men har vi råd til sikre os mod vandmasserne? Eller har vi råd til at lade være? EnviDans cost-benefitanalyse viser præcist, hvad der sker når vandet kommer og beregner, hvornår og hvor meget du skal investere for at få mest muligt ud af din klimasikring.

Læs mere...

EnviDan er bygherrerådgiver på Danmarks største og flotteste biogasanlæg

08-02-2017

En ide blandt lokale landmænd ved Korskro er blevet til virkelighed, og nu er det største anlæg hidtil bygget ved at tage form ved Korskro, og EnviDan er med under hele processen.

Læs mere...

Kom i mål med særbidraget

08-02-2017

Nu er det igen tid til at få beregnet det endelige særbidrag på baggrund af de faktuelle driftsdata. Vi er klar til at hjælpe med udarbejdelse af en kostægte opgørelse og tilbyder samtidig at udarbejde det dokumentationsmateriale, som skal sendes til virksomhederne i forbindelse med opgørelsen af særbidraget samt udfærdigelse af en følgeskrivelse, som kan anvendes til udsendelse.

Læs mere...

ERFA møde om klimatilpasning

02-02-2017

Velbesøgt ERFA møde for kommuner og forsyninger om klimatilpasning hos EnviDan d. 1. februar 2017

Læs mere...