Spar penge på de små optimeringer

02-06-2020

Vi tilbyder et halvårligt sundhedstjek af dit renseanlæg, med fokus på driftsstabilitet, bedre udledning og mulige besparelser uden det går ud over driften.

Læs mere...

Få et samlet overblik over overløb fra afløbssystemet og by pass fra renseanlæg

02-06-2020

Vi er klar til at hjælpe jer med en grundlæggende analyse af jeres samlede afløbssystem, renseanlæg og recipient, som kan danne grundlag for at træffe de rigtige beslutninger for i fremtiden at minimere udledning af urenset spildevand på et oplyst grundlag.

Læs mere...

Ny Administrerende Direktør for EnviDan i Sverige

19-05-2020

I de sidste tre år har EnviDan i Sverige, ledet af Peter Magnusson, haft en fantastisk udvikling og blandt andet øget omsætningen med ca. 30%. Peter fratræder nu rollen som administrerende direktør og påtager sig en ny rolle, hvor han kommer tættere på kunderne, og kan bruge mere tid på sit arbejde med udviklingsprojekter etc. Ny Administrerende Direktør bliver Mathias Svensson, der har været en del af EnviDan siden 2017, da EnviDan købte AquaP, som i 2006 blev grundlagt af netop Mathias og Peter.

Læs mere...

Sådan skal Machine Learning skabe værdi af vandsektor-data

06-05-2020

Gennem mange år er der i vandsektoren indsamlet store mængder data, og nye data kommer til i eksplosiv fart. Som i stort set alle andre brancher er Machine Learning et overbevisende værktøj til at udnytte disse data til fx at optimere drift og vedligehold, finde hidtil ukendte sammenhænge, optimere styring og forudsige behov for fornyelse.

Læs mere...

Har du behov for øget hydraulisk kapacitet på dit anlæg?

01-04-2020

Så har vi en enkel løsning, som nemt kan implementeres på de fleste cirkulære efterklaringstanke ved hjælp af få fysiske ændringer.

Læs mere...

NYT FRA NEPAL: INDDRAGELSE AF DE LOKALE ER NØGLEN TIL ET SUCCESRIGT PROJEKT

20-03-2020

Målet med Nepal-projektet er at etablere et system, der kan sikre rent drikkevand til ca. 420 familier i Madi Kommune i Nepal. Den næste fase afhænger i høj grad af, at vi får inddraget de lokale borgere, så de tager ejerskab på projektet – både mentalt og monetært. Læs mere om det spændende projekt her.

Læs mere...

VANDLØBSVINDUERNE ÅBNES

19-03-2020

Den 16. marts åbnedes en ny ansøgningsrunde vedrørende tilskud til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter.

Læs mere...

STYRING AF VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE SAMT DOKUMENTATION

16-01-2020

Der er meget vand i vores vandløb for tiden, og mange steder resulterer det i oversvømmelser. Debatten om hvorvidt vandløbsmyndigheden har overholdt de vedligeholdelsesmæssige bestemmelser raser derfor flere steder

Læs mere...

SIKRING AF RENT DRIKKEVAND TIL NEPALESISKE LANDSBYER

16-12-2019

For nylig besøgte vores projektingeniør Surya Prajapati et nepalesisk landdistrikt med det formål at etablere et bæredygtigt vandforsyningsnetværk til tre landsbyer. Projektet skal sikre rent drikkevand til cirka 450 familier, hvilket har vakt stor glæde blandt landsbyboerne. Projektet er på initiativ af Jysk landsbyudvikling i Nepal og i samarbejde med lokale organisationer og finansieret af Poul Due Jensen Foundation | Grundfos Foundation. Læs mere om det spændende projekt her.

Læs mere...

Udvinding af biopolymer fra spildevand

03-10-2019

Verdens første fabrik, som udvinder biopolymer Kaumera Nereda® Gum fra spildevand behandlet med Nereda-processen er netop indviet i Holland. Det er et stort skridt i retning af en ansvarlig bæredygtig genanvendelse af ressourcer i spildevandet, som bidrager til FN’s verdensmål nr. 12, idet biopolymer er et højværdi produkt, som kan anvendes inden for såvel landbruget som i bygge-, tekstil- og papirindustrien.

Læs mere...

NY AFDELINGSCHEF PÅ ENVIDANS KONTOR I KASTRUP

02-09-2019

Fra den 1. september 2019 står Mikkel Hansen i spidsen for EnviDans kontor i Kastrup, idet tidligere afdelingschef Henrik Bjoljahn har søgt nye udfordringer.

Læs mere...

ENVIDAN SKAL SKABE BYRUM OG KLIMATILPASNING I TØNDER

02-09-2019

I fredags blev spændingen udløst, da Tønders Borgmester ved en pressekonference på rådhuset offentliggjorde at arkitektfirmaet EFFEKT med blandt andet EnviDan som underrådgiver, skal stå for den omfattende og ambitiøse fornyelse af Tønder Midtby.

Læs mere...

FORSKNING OG UDVIKLINGSPROJEKT GIVER ENVIDAN UNIK VIDEN

24-06-2019

Nogen kalder afstrømning fra grønne områder for den usynlige fjende, når det drejer sig om at forebygge oversvømmelser i byområder. EnviDans erhvervsforsker Kristoffer Nielsen har nu synliggjort, hvordan afstrømning fra grønne områder opfører sig i praksis, og der er flere overraskelser i Kristoffers resultater. Læs om de spændende resultater her.

Læs mere...

NYE SPÆNDENDE OPGAVER I ENVIDAN

26-04-2019

Hillerød by er i rivende udvikling, og det samme er vandkredsløbet i byen, derfor glæder vi os helt vildt til at bistå Hillerød Forsyning med planlægning af de mange vand- og spildevandsprojekter i de nye byområder Favrholm og Ullerød Nord samt i alle områder uden for Hillerød by. Samtidig skal vi for Frederiksberg Forsyning være totalrådgiver på håndteringen af regnvand til skybrudsanlægget på Jens Jessens Vej.

Læs mere...

VAR DER SKYBRUD ELLER EJ?

26-04-2019

Mange oplever, at den måde, regnen falder på i dag, har ændret sig i forhold til tidligere. Statistikkerne viser, at det ikke nødvendigvis regner mere om sommeren, men når det regner, er det ofte med større regnmængder over kortere tidsintervaller – altså skybrud.

Læs mere...

HAR DU STYR PÅ UDLEDNINGEN AF LATTERGAS FRA DIT RENSEANLÆG?

28-01-2019

Mange forsyningsselskaber har CO2-neutralitet som en overordnet målsætning og har derfor opstillet CO2-balancer for drift af renseanlæg. I de senere år har mange renseanlæg arbejdet målrettet med at reducere energiforbruget og derigennem reducere CO2-emissionen, dermed er elforbruget ofte ikke længere den største kilde til udledning af CO2 på renseanlæg. Derimod er emission af lattergas en betydelig faktor, idet lattergas er en stærk drivhusgas, som har et 300 gange større globalt opvarmningspotentiale end CO2. I fællesskab kan vi reducere emissionen af lattergas fra dit renseanlæg og derigennem bidrage til opfyldelse af en mere klimaneutral profil.

Læs mere...

NYT PORTALVÆRKTØJ TIL RISK MANAGEMENT

14-01-2019

EnviDan kan nu introducere en ny portalløsning, som digitaliserer hele DDS/DSS-systemet, og sikrer en operationel arbejdsgang fra kontoret til marken, og på alle anlægstyper samt det enkelte anlæg. Den nye portalløsning hedder RisikoModul, og kan bruges til risikovurderinger i henhold til de gældende standarder - herunder DDS, DSS og risikovurderinger på projekter.

Læs mere...

AARSLEFF OG ENVIDAN PROJEKTERER FØRSTE VANDTURBINE AF SIN SLAGS I VERDEN

14-01-2019

Med et ønske om at udnytte ressourcerne i spildevandet bedst muligt, har BlueKolding etableret den første vandturbine i verden, som genvinder energi i spildevand. EnviDan har sammen med Aarsleff og BlueKolding udtænkt og projekteret løsningen, som etableres på udløbet fra BlueKoldings centralrenseanlæg i Agtrup. De mange millioner kubikmeter renset spildevand kommer til at producere ca. otte procent af den mængde strøm, som centralrenseanlægget i Agtrup bruger årligt.

Læs mere...

PROJEKTINGENIØR JAN-MICHAEL MODTAGER DANVAS INITIATIVPRIS

14-01-2019

Projektingeniør Jan-Michael Blum fik overrakt DANVAs Initiativpris til DANVAs årlige nytårstaffel d. 9. januar, som i år løb af stablen i Vandhuset i Skanderborg. Jan-Michael modtager blandt andet prisen for sit spændende arbejde med Kunstig Intelligens i vandsektoren. Jan-Michael har lanceret en Kunstig Intelligens-gruppe under Young Water Professionals i Danmark, hvor han bidrager med at drive og udvikle gruppen.

Læs mere...

Robotter i kloakken vil spare samfundet kæmpe millionbeløb

28-10-2018

I fremtiden skal landets kloakker bebos af overvågningsrobotter. Ved hjælp af robotterne, ’big data’ og kunstig intelligens (AI) vil et nyt forskningsprojekt spare flere hundrede millioner kroner på vedligehold af kloakker.

Læs mere...