Slut med klima- og skybrudssikring, regnvandshåndtering og LAR-løsninger (aprilsnar)

01-04-2022

I EnviDan har vi sammen med en kinesisk virksomhed nemlig udviklet en ny teknologi kaldet EnviRaindrop, som gør, at vi via machine learning og kemi kan styre nedbøren og flytte de skyer, der regner på uønskede lokationer. En simpel løsning, der løser én af vor tids helt store klimaudfordringer.

Læs mere...

Er der i virkeligheden meget overløb at spare, hvis forsyningen styrer sit afløbssystem bedre?

23-03-2022

Nadia Lund har sammen med seks danske forsyninger sat sig for at finde ud af, om der er meget overløb at spare, hvis forsyningen styrer deres afløbssystem bedre. Erhvervspostdoc'en skrives i samarbejde med seks danske forsyninger, DTU Environment og EnviDan.

Læs mere...

Stort projekt skal fremtidssikre vandmiljøet i Hovedstadsområdet

24-02-2022

Torsdag d. 24. februar underskriver BIOFOS kontrakt med konsortiet VEK, som EnviDan er en del af, på et stort anlægsprojekt - en del af en storstilet udbygningsplan for over 1 mia. kroner, der skal fremtidssikre spildevandsrensning i Hovedstadsområdet.

Læs mere...

ENVIDAN SATSER STORT PÅ DIGITALISERING

22-02-2022

EnviDan har i mere end 10 år udviklet digitale løsninger til netop det formål, og ser et kæmpe optimeringspotentiale, som man nu sætter turbo på at indfri. Det sker blandt andet med oprettelsen af en selvstændig division, som udelukkende fokuserer på digitale løsninger til forsyningssektoren og med en stærk profil i spidsen til at køre produkterne ud over rampen.

Læs mere...

ENVIDAN GØR SIG KLAR TIL FREMTIDEN!

24-01-2022

Miljøvirksomheden EnviDan har store vækstambitioner, og det kræver en omstillingsparat organisation, som kan rumme den forventede vækst. Derfor ændrer virksomheden nu sin organisationsstruktur til en divisionsopdeling, hvor nuværende Adm. Dir. Morten Fjerbæk fortsætter som CEO for den samlede forretning, mens Ole Munk Nielsen bliver COO, og dermed ansvarlig for hele EnviDans danske division.

Læs mere...

EnviDan sælger norsk selvkostforretning til Visma

07-01-2022

EnviDan har indgået aftale med norske Visma om et frasalg af virksomhedens selvkostforretning, som leverer økonomisk rådgivning i forbindelse med håndtering af gebyrområdet til norske og svenske kommuner, affaldsselskaber og havne etc.

Læs mere...

Øget omsætning på alle EnviDans markeder

01-12-2021

Miljøvirksomheden EnviDan har leveret et flot resultat i regnskabsåret 2020/2021 på trods af Covid-19. Det viser virksomhedens netop offentliggjorte årsregnskab, hvor der på alle tre hovedmarkeder i Danmark, Norge og Sverige har været en samlet stigning i omsætning på næsten 20% samtidig med, at bundlinjen er styrket markant. Det betyder, at EnviDan føler sig godt rustet til en fremtid i forandring.

Læs mere...

EnviDan styrker sin position i Norge

18-10-2021

Det norske rådgivende ingeniørfirma Arealtek AS, som tilbyder rådgivning, planlægning og projektledelse indenfor vand-, vej og spildevandsområdet, bliver nu en del af EnviDan, hvor opkøbet af Arealtek særligt skal styrke EnviDans ingeniørydelser til vand- og spildevandssektoren i Norge.

Læs mere...

KOM GODT I GANG MED SERVICENIVEAUBEKENDTGØRELSEN

14-10-2021

Vejledningen for serviceniveaubekendtgørelsen er sendt i høring! I EnviDan har vi lavet store dele af vejledningen, hvorfor vi i den grad har ekspertisen til at hjælpe jer forsyninger og kommuner godt i gang med SNB.

Læs mere...

PORTALDAG 2021 – VIDENDELING I SÆRKLASSE

04-10-2021

Et stort TAK skal lyde for alle jeres gode inputs i forbindelse med Portaldag 2021 den 27. september. Vi har haft lyttelapperne ude og kom hjem med favnen fuld af gode ideer og masser udviklingsaktiviteter, vi skal have sat i værk

Læs mere...

TAK FOR ET GODT STF ÅRSMØDE 2021!

06-09-2021

Oplev stemningen fra Spildevandsteknisk Årsmøde, som løb af stablen fredag den 3. september 2021. Dagen bød bl.a. på masser af glade gensyn, solskin og van(d)vittig sjov stand-up med Brian Lykke.

Læs mere...

Erhvervs-Ph.D.: Ny generation af overvågning af vandkvalitet i danske vandløb

03-09-2021

Erhvervs-Ph.D. og EnviDaner, Sofie van’t Veen er godt i gang med sit 3-årige Ph.D.-projekt, SENTEM (Sensors Application for High Temporal Resolution Monitoring in Danish Streams). SENTEM's mål er at skabe nye idéer og viden om den fremtidige brug af sensor-data med høj tidsmæssig opløsning blandt andet ved at benytte Machine Learning til næste generations overvågning af vandkvalitet i danske vandløb.

Læs mere...

EnviDan valgt som procesrådgiver for Aarhus Vands nye ressource- og renseanlæg

09-07-2021

Aahus Vand har valgt EnviDan som procesrådgiver for design af det nye, kommende ressource- og renseanlæg Aarhus Rewater. Det skal i 2028 afløse Marselisborg, Åby og Viby Renseanlæg.

Læs mere...

EnviDan indgår aftale om opkøb i Sverige

02-07-2021

Som et led i den ambitiøse vækststrategi EnviDan har sat i gang med den europæiske kapitalfond Waterland i ryggen, har EnviDan overtaget det svenske VA INGENJÖRERNA.

Læs mere...

EnviDan investerer millionbeløb i BI og Business Analytics

03-06-2021

Gennem de seneste 25 år har EnviDan hjulpet forsyningsselskaberne med at træffe de rette beslutninger baseret på forsyningens produktions- og ledningsdata. Vi lever i en tid, hvor datamængderne stiger eksponentielt, og det samme gør forventningerne til effektiv og optimeret drift af virksomheder i alle brancher. Den hastighed, hvormed vi opsamler, transformerer og analyserer relevante data fra alle niveauer af forretningen, er helt afgørende for vores evne til at træffe de rette beslutninger.

Læs mere...

WHITEPAPER: Reduktion af vandtab i drikkevandsdistribution

20-04-2021

Hvordan kan vandforsyninger forbedre deres effektivitet og imødekomme fremtidig efterspørgsel på drikkevand? Disse spørgsmål bliver sat under lup i et nyt whitepaper.

Læs mere...

ENVIDAN BLIVER MICROSOFT SØLVPARTNER

25-03-2021

I starten af året blev EnviDan Microsoft Sølvpartner. Head of Cloud Services, Morten Klank kalder partnerskabet ”en cementering af, at EnviDan i høj grad er kompetente til at hjælpe kunderne på deres digitale rejse”.

Læs mere...

State of the art oversvømmelseskortlægning med ny teknologi og de rigtige kompetencer

08-02-2021

Ved hjælp af ny teknologi og dygtige EnviDanere, er det nu muligt at lave virkelig gode oversvømmelseskort med ekstrem høj detaljeringsgrad for en overkommelig økonomisk indsats.

Læs mere...

Spændende erhvervspostdoc skal gøre styring og samstyring nemmere

26-11-2020

Der findes omfattende forskning i avanceret styring af de danske afløbssystemer, men alligevel er virkeligheden, at der stadig finder en høj grad af manuel (eller ingen) styring sted. Det vil ph.d. Nadia Schou Vorndran Lund fra EnviDan nu lave om på i et erhvervspostdoc-projekt, som også DTU Miljø og 6 danske forsyningsselskaber er en del af.

Læs mere...

EnviDan får ny stærk spiller i ryggen

23-11-2020

Den europæiske kapitalfond Waterland Private Equity har netop offentliggjort, at de overtager ejerskabet af EnviDan fra den danske kapitalfond VIA equity. Waterland vil have fokus på at øge EnviDans stærke kompetencer inden for vand, spildevand og energi gennem strategiske tilkøb, ikke alene i det nuværende fokusområde Skandinavien men også i resten af Europa.

Læs mere...