SIKRING AF RENT DRIKKEVAND TIL NEPALESISKE LANDSBYER

16-12-2019

For nylig besøgte vores projektingeniør Surya Prajapati et nepalesisk landdistrikt med det formål at etablere et bæredygtigt vandforsyningsnetværk til tre landsbyer. Projektet skal sikre rent drikkevand til cirka 450 familier, hvilket har vakt stor glæde blandt landsbyboerne. Projektet er på initiativ af Jysk landsbyudvikling i Nepal og i samarbejde med lokale organisationer og finansieret af Poul Due Jensen Foundation | Grundfos Foundation. Læs mere om det spændende projekt her.

Læs mere...

Udvinding af biopolymer fra spildevand

03-10-2019

Verdens første fabrik, som udvinder biopolymer Kaumera Nereda® Gum fra spildevand behandlet med Nereda-processen er netop indviet i Holland. Det er et stort skridt i retning af en ansvarlig bæredygtig genanvendelse af ressourcer i spildevandet, som bidrager til FN’s verdensmål nr. 12, idet biopolymer er et højværdi produkt, som kan anvendes inden for såvel landbruget som i bygge-, tekstil- og papirindustrien.

Læs mere...

NY AFDELINGSCHEF PÅ ENVIDANS KONTOR I KASTRUP

02-09-2019

Fra den 1. september 2019 står Mikkel Hansen i spidsen for EnviDans kontor i Kastrup, idet tidligere afdelingschef Henrik Bjoljahn har søgt nye udfordringer.

Læs mere...

ENVIDAN SKAL SKABE BYRUM OG KLIMATILPASNING I TØNDER

02-09-2019

I fredags blev spændingen udløst, da Tønders Borgmester ved en pressekonference på rådhuset offentliggjorde at arkitektfirmaet EFFEKT med blandt andet EnviDan som underrådgiver, skal stå for den omfattende og ambitiøse fornyelse af Tønder Midtby.

Læs mere...

FORSKNING OG UDVIKLINGSPROJEKT GIVER ENVIDAN UNIK VIDEN

24-06-2019

Nogen kalder afstrømning fra grønne områder for den usynlige fjende, når det drejer sig om at forebygge oversvømmelser i byområder. EnviDans erhvervsforsker Kristoffer Nielsen har nu synliggjort, hvordan afstrømning fra grønne områder opfører sig i praksis, og der er flere overraskelser i Kristoffers resultater. Læs om de spændende resultater her.

Læs mere...

NYE SPÆNDENDE OPGAVER I ENVIDAN

26-04-2019

Hillerød by er i rivende udvikling, og det samme er vandkredsløbet i byen, derfor glæder vi os helt vildt til at bistå Hillerød Forsyning med planlægning af de mange vand- og spildevandsprojekter i de nye byområder Favrholm og Ullerød Nord samt i alle områder uden for Hillerød by. Samtidig skal vi for Frederiksberg Forsyning være totalrådgiver på håndteringen af regnvand til skybrudsanlægget på Jens Jessens Vej.

Læs mere...

VAR DER SKYBRUD ELLER EJ?

26-04-2019

Mange oplever, at den måde, regnen falder på i dag, har ændret sig i forhold til tidligere. Statistikkerne viser, at det ikke nødvendigvis regner mere om sommeren, men når det regner, er det ofte med større regnmængder over kortere tidsintervaller – altså skybrud.

Læs mere...

HAR DU STYR PÅ UDLEDNINGEN AF LATTERGAS FRA DIT RENSEANLÆG?

28-01-2019

Mange forsyningsselskaber har CO2-neutralitet som en overordnet målsætning og har derfor opstillet CO2-balancer for drift af renseanlæg. I de senere år har mange renseanlæg arbejdet målrettet med at reducere energiforbruget og derigennem reducere CO2-emissionen, dermed er elforbruget ofte ikke længere den største kilde til udledning af CO2 på renseanlæg. Derimod er emission af lattergas en betydelig faktor, idet lattergas er en stærk drivhusgas, som har et 300 gange større globalt opvarmningspotentiale end CO2. I fællesskab kan vi reducere emissionen af lattergas fra dit renseanlæg og derigennem bidrage til opfyldelse af en mere klimaneutral profil.

Læs mere...

NYT PORTALVÆRKTØJ TIL RISK MANAGEMENT

14-01-2019

EnviDan kan nu introducere en ny portalløsning, som digitaliserer hele DDS/DSS-systemet, og sikrer en operationel arbejdsgang fra kontoret til marken, og på alle anlægstyper samt det enkelte anlæg. Den nye portalløsning hedder RisikoModul, og kan bruges til risikovurderinger i henhold til de gældende standarder - herunder DDS, DSS og risikovurderinger på projekter.

Læs mere...

AARSLEFF OG ENVIDAN PROJEKTERER FØRSTE VANDTURBINE AF SIN SLAGS I VERDEN

14-01-2019

Med et ønske om at udnytte ressourcerne i spildevandet bedst muligt, har BlueKolding etableret den første vandturbine i verden, som genvinder energi i spildevand. EnviDan har sammen med Aarsleff og BlueKolding udtænkt og projekteret løsningen, som etableres på udløbet fra BlueKoldings centralrenseanlæg i Agtrup. De mange millioner kubikmeter renset spildevand kommer til at producere ca. otte procent af den mængde strøm, som centralrenseanlægget i Agtrup bruger årligt.

Læs mere...

PROJEKTINGENIØR JAN-MICHAEL MODTAGER DANVAS INITIATIVPRIS

14-01-2019

Projektingeniør Jan-Michael Blum fik overrakt DANVAs Initiativpris til DANVAs årlige nytårstaffel d. 9. januar, som i år løb af stablen i Vandhuset i Skanderborg. Jan-Michael modtager blandt andet prisen for sit spændende arbejde med Kunstig Intelligens i vandsektoren. Jan-Michael har lanceret en Kunstig Intelligens-gruppe under Young Water Professionals i Danmark, hvor han bidrager med at drive og udvikle gruppen.

Læs mere...

Robotter i kloakken vil spare samfundet kæmpe millionbeløb

28-10-2018

I fremtiden skal landets kloakker bebos af overvågningsrobotter. Ved hjælp af robotterne, ’big data’ og kunstig intelligens (AI) vil et nyt forskningsprojekt spare flere hundrede millioner kroner på vedligehold af kloakker.

Læs mere...

EnviDan bliver projektpartner i AquaGlobe

09-10-2018

Hos EnviDan har vi god erfaring med at arbejde i strategiske partnerskaber med de danske forsyninger, kommuner og uddannelsesinstitutioner. Det var derfor naturligt for os at takke ja, da vi fik muligheden for at blive projektpartner i det ambitiøse AquaGlobe.

Læs mere...

Nye spændende undersøgelser sætter fokus på uvedkommende vand

13-07-2018

EnviDan har frem mod sommeren gennemført to spændende analyseopgaver for Miljøstyrelsen og DANVA, som sætter fokus på problemstillingerne med uvedkommende vand i spildevandssystemet.

Læs mere...

Tak for besøget til STF Årsmøde 2018

28-06-2018

STF Årsmøde 2018 er veloverstået, og vi takker alle besøgende, kunder og samarbejdspartnere for en god dag i Esbjerg. Vi glæder os allerede til næste år.

Læs mere...

Miljøpris til projekt Plastfri Roskilde Fjord

13-06-2018

Projekt Plastfri Roskilde Fjord har i juni måned fået tildelt miljøprisen Energy Globe Award Denmark, og er derfor videre i den internationale konkurrence Energy Globe World Award.

Læs mere...

Så er det igen blevet tid til Spildevandsteknisk Årsmøde - denne gang i Esbjerg! Ses vi?

11-06-2018

Vi holder fast i de gode traditioner, og Spildevandsteknisk Årsmøde er én af dem, som i år løber af stablen i Esbjerg d. 15. juni med DIN Forsyning som vært.

Læs mere...

Mød os på Natur og Miljø-konferencen i Herning

28-05-2018

Den årlig Natur og Miljø konference arrangeret af KTC løber af stablen d. 6. juni i MCH Herning Kongrescenter. Konferencen foregår over to dage, og der er en masse spændende indlæg på programmet. Ses vi?

Læs mere...

EnviDan bidrager til en række af Danmarks bedste klimaløsninger

23-05-2018

Realdania og Sustania har i dag udgivet en publikation, som samler 100 af de bedste danske klimaløsninger fra kommuner over hele landet. På trods for, at klimaprojekterne fordeler sig bredt over 12 kategorier, som spænder fra ansvarlige indkøb over sociale indsatser og til klimasikrede byrum, har EnviDan, som specialister i vand- og spildevandsbehandling, bidraget til 12 af de 100 udvalgte projekter.

Læs mere...

Indvielse af Danmarks første fuldt overdækkede renseanlæg

04-05-2018

Ambitionerne er store og Hillerøds nye centralrenseanlæg er ikke bare et renseanlæg, det skal være et fyrtårn for dansk miljøteknologi, hvor helt nye teknologier skal afprøves og anvendes, siger viceborgmester Klaus Markussen, der også er formand for Hillerød Forsyning,

Læs mere...