EnviDan valgt som procesrådgiver for Aarhus Vands nye ressource- og renseanlæg

09-07-2021

Aahus Vand har valgt EnviDan som procesrådgiver for design af det nye, kommende ressource- og renseanlæg Aarhus Rewater. Det skal i 2028 afløse Marselisborg, Åby og Viby Renseanlæg.

Læs mere...

EnviDan indgår aftale om opkøb i Sverige

02-07-2021

Som et led i den ambitiøse vækststrategi EnviDan har sat i gang med den europæiske kapitalfond Waterland i ryggen, har EnviDan overtaget det svenske VA INGENJÖRERNA.

Læs mere...

EnviDan investerer millionbeløb i BI og Business Analytics

03-06-2021

Gennem de seneste 25 år har EnviDan hjulpet forsyningsselskaberne med at træffe de rette beslutninger baseret på forsyningens produktions- og ledningsdata. Vi lever i en tid, hvor datamængderne stiger eksponentielt, og det samme gør forventningerne til effektiv og optimeret drift af virksomheder i alle brancher. Den hastighed, hvormed vi opsamler, transformerer og analyserer relevante data fra alle niveauer af forretningen, er helt afgørende for vores evne til at træffe de rette beslutninger.

Læs mere...

WHITEPAPER: Reduktion af vandtab i drikkevandsdistribution

20-04-2021

Hvordan kan vandforsyninger forbedre deres effektivitet og imødekomme fremtidig efterspørgsel på drikkevand? Disse spørgsmål bliver sat under lup i et nyt whitepaper.

Læs mere...

ENVIDAN BLIVER MICROSOFT SØLVPARTNER

25-03-2021

I starten af året blev EnviDan Microsoft Sølvpartner. Head of Cloud Services, Morten Klank kalder partnerskabet ”en cementering af, at EnviDan i høj grad er kompetente til at hjælpe kunderne på deres digitale rejse”.

Læs mere...

State of the art oversvømmelseskortlægning med ny teknologi og de rigtige kompetencer

08-02-2021

Ved hjælp af ny teknologi og dygtige EnviDanere, er det nu muligt at lave virkelig gode oversvømmelseskort med ekstrem høj detaljeringsgrad for en overkommelig økonomisk indsats.

Læs mere...

Spændende erhvervspostdoc skal gøre styring og samstyring nemmere

26-11-2020

Der findes omfattende forskning i avanceret styring af de danske afløbssystemer, men alligevel er virkeligheden, at der stadig finder en høj grad af manuel (eller ingen) styring sted. Det vil ph.d. Nadia Schou Vorndran Lund fra EnviDan nu lave om på i et erhvervspostdoc-projekt, som også DTU Miljø og 6 danske forsyningsselskaber er en del af.

Læs mere...

EnviDan får ny stærk spiller i ryggen

23-11-2020

Den europæiske kapitalfond Waterland Private Equity har netop offentliggjort, at de overtager ejerskabet af EnviDan fra den danske kapitalfond VIA equity. Waterland vil have fokus på at øge EnviDans stærke kompetencer inden for vand, spildevand og energi gennem strategiske tilkøb, ikke alene i det nuværende fokusområde Skandinavien men også i resten af Europa.

Læs mere...

ENVIDAN FORTSÆTTER DEN MÅLRETTEDE FOKUS PÅ INVESTERING I UDVIKLING AF VANDBRANCHEN

26-10-2020

Vi er stolte af at have hele to projekter blandt MUDP’s tilskudsprojekter i 2020, nemlig Det holistiske LAR-vejbed og Aktiv reduktion af emission fra Spildevandsanlæg (ARES).

Læs mere...

Danmarks (måske verdens) første spildevandsturbine vinder arkitektonisk pris

19-10-2020

Hvor udløbsledningen fra BlueKoldings centralrenseanlæg forsvinder ud i Lillebælt, blev der i 2018 etableret et turbineanlæg, som er det første af sin slags i Danmark - og nu er bygningen hædret for sin arkitektur.

Læs mere...

FÅR I NOK UD AF JERES VÆRDIFULDE FORSYNINGSDATA?

07-10-2020

Hvorfor skal I egentlig dele forsyningens data, hvis det bare koster ekstra? Det skal I, fordi det måske nok er en udgift på den korte bane, men undersøgelser viser, at 80 % af de virksomheder, der udnytter deres data gennem digital transformation, oplever en stigende profitabilitet og dermed en økonomisk gevinst på den længere bane.

Læs mere...

BEDRE DATA FOR SPILDEVANDSOVERLØB

07-10-2020

Så er der godt nyt for de mange i vandbranchen, som længe har skubbet på for at få de mest pålidelige data for udledning af næringsstoffer fra overløb.

Læs mere...

DET STØRSTE OG MEST AMBITIØSE RENSEANLÆG, DER ER UDBUDT I DANMARK I NYERE TID

21-08-2020

Projektet bliver af entreprisechef, Jens Albrechtsen beskrevet som det største og mest ambitiøse renseanlæg, der er udbudt i Danmark i nyere tid. Derfor kommer anlægget også til at demonstrere, hvad vi er i stand til indenfor teknologi, miljø og energi, når de bedste løsninger vælges.

Læs mere...

KOM OG HØR, HVORDAN VI SKABER VÆRDI I VANDSEKTOREN MED MACHINE LEARNING

19-06-2020

Digitalisering er aktuelt i mange sammenhænge, og snak om eksempelvis kunstig intelligens, Machine Learning og selvkørende biler er blevet en del af hverdagen.

Læs mere...

Spar penge på de små optimeringer

02-06-2020

Vi tilbyder et halvårligt sundhedstjek af dit renseanlæg, med fokus på driftsstabilitet, bedre udledning og mulige besparelser uden det går ud over driften.

Læs mere...

Få et samlet overblik over overløb fra afløbssystemet og by pass fra renseanlæg

02-06-2020

Vi er klar til at hjælpe jer med en grundlæggende analyse af jeres samlede afløbssystem, renseanlæg og recipient, som kan danne grundlag for at træffe de rigtige beslutninger for i fremtiden at minimere udledning af urenset spildevand på et oplyst grundlag.

Læs mere...

Ny Administrerende Direktør for EnviDan i Sverige

19-05-2020

I de sidste tre år har EnviDan i Sverige, ledet af Peter Magnusson, haft en fantastisk udvikling og blandt andet øget omsætningen med ca. 30%. Peter fratræder nu rollen som administrerende direktør og påtager sig en ny rolle, hvor han kommer tættere på kunderne, og kan bruge mere tid på sit arbejde med udviklingsprojekter etc. Ny Administrerende Direktør bliver Mathias Svensson, der har været en del af EnviDan siden 2017, da EnviDan købte AquaP, som i 2006 blev grundlagt af netop Mathias og Peter.

Læs mere...

Sådan skal Machine Learning skabe værdi af vandsektor-data

06-05-2020

Gennem mange år er der i vandsektoren indsamlet store mængder data, og nye data kommer til i eksplosiv fart. Som i stort set alle andre brancher er Machine Learning et overbevisende værktøj til at udnytte disse data til fx at optimere drift og vedligehold, finde hidtil ukendte sammenhænge, optimere styring og forudsige behov for fornyelse.

Læs mere...

Har du behov for øget hydraulisk kapacitet på dit anlæg?

01-04-2020

Så har vi en enkel løsning, som nemt kan implementeres på de fleste cirkulære efterklaringstanke ved hjælp af få fysiske ændringer.

Læs mere...

NYT FRA NEPAL: INDDRAGELSE AF DE LOKALE ER NØGLEN TIL ET SUCCESRIGT PROJEKT

20-03-2020

Målet med Nepal-projektet er at etablere et system, der kan sikre rent drikkevand til ca. 420 familier i Madi Kommune i Nepal. Den næste fase afhænger i høj grad af, at vi får inddraget de lokale borgere, så de tager ejerskab på projektet – både mentalt og monetært. Læs mere om det spændende projekt her.

Læs mere...