False

10-01-2023

Tidligere Director for teknologi & innovation hos Systematic, Erik Søndergaard Andersen, rykker nu til miljø- og softwarevirksomheden Envidan, hvor han skal stå i spidsen for softwaredivisionen.

Læs mere...

Klimaneutral vandsektor i 2030 er et fælles projekt!

07-11-2022

VANDSEKTOREN VIL BIDRAGE TIL REGERINGENS AMBITION FRA KLIMAPLANEN FOR EN GRØN AFFALDSSEKTOR OG CIRKULÆR ØKONOMI VED AT OPNÅ EN KLIMANEUTRAL VANDSEKTOR I 2030.

Læs mere...

Vi har brug for et fælles LCA-værktøj i vandbranchen

07-11-2022

Livscyklusvurdering er metoden, som gør vores påvirkning på klima og miljøet konkret og målbar, og den kan dermed være med til at løse mange af de udfordringerne, vandsektoren står med lige nu. Hvis metoden bruges på tværs af sektoren, kan vi ikke kun udføre enkelte projekter mere bæredygtigt, men vi kan rykke hele branchen. Det kræver dog et fælles LCA-værktøj, så vi alle taler samme sprog, når vi arbejder med bæredygtighed.

Læs mere...

Envidan vinder ’Årets Grønne Pris’

23-09-2022

Hvert år uddeler Business Silkeborg Årets Grønne Pris til en virksomhed i Silkeborg Kommune, om er gået fra ord til handling ved at indarbejde bæredygtighed i sin forretningsmodel og strategi. I år faldt valget på Envidan, som ikke har en strategi for bæredygtighed under virksomhedsstrategien, men i stedet en bæredygtig virksomhedsstrategi.

Læs mere...

Dataplatform giver nye, digitale byggesten til vandsektoren

08-09-2022

Digital transformation er en nødvendighed i vandsektoren. Mange aktører i branchen er med på den digitale bølge. Men vi er ikke i mål, hvis branchen skal kunne imødekomme øget krav om digitalisering. Forsyningsdata skal gøres mere tilgængeligt, og siloer skal nedbrydes internt i organisationen – noget brugen af en dataplatform kan understøtte.

Læs mere...

Ole Fritz Adeler bliver ny CEO i Envidan

09-08-2022

Ole Fritz Adeler overtager den 1. oktober 2022 posten som CEO i Envidan efter Morten Fjerbæk, der har valgt at trække sig fra den daglige ledelse. Ole har de sidste små 10 år været ansat i HOFOR, senest i en stilling som konstitueret Teknisk Direktør og forinden beklædt posten som Forsyningsdirektør med ansvar for hele Vand- og Spildevandsområdet i HOFOR. Før tiden i HOFOR har Ole fungeret i forskellige lederroller i Krüger/Veolia, såvel nationalt som internationalt.

Læs mere...

Slut med klima- og skybrudssikring, regnvandshåndtering og LAR-løsninger (aprilsnar)

01-04-2022

I EnviDan har vi sammen med en kinesisk virksomhed nemlig udviklet en ny teknologi kaldet EnviRaindrop, som gør, at vi via machine learning og kemi kan styre nedbøren og flytte de skyer, der regner på uønskede lokationer. En simpel løsning, der løser én af vor tids helt store klimaudfordringer.

Læs mere...

Er der i virkeligheden meget overløb at spare, hvis forsyningen styrer sit afløbssystem bedre?

23-03-2022

Nadia Lund har sammen med seks danske forsyninger sat sig for at finde ud af, om der er meget overløb at spare, hvis forsyningen styrer deres afløbssystem bedre. Erhvervspostdoc'en skrives i samarbejde med seks danske forsyninger, DTU Environment og EnviDan.

Læs mere...

Stort projekt skal fremtidssikre vandmiljøet i Hovedstadsområdet

24-02-2022

Torsdag d. 24. februar underskriver BIOFOS kontrakt med konsortiet VEK, som EnviDan er en del af, på et stort anlægsprojekt - en del af en storstilet udbygningsplan for over 1 mia. kroner, der skal fremtidssikre spildevandsrensning i Hovedstadsområdet.

Læs mere...

ENVIDAN SATSER STORT PÅ DIGITALISERING

22-02-2022

EnviDan har i mere end 10 år udviklet digitale løsninger til netop det formål, og ser et kæmpe optimeringspotentiale, som man nu sætter turbo på at indfri. Det sker blandt andet med oprettelsen af en selvstændig division, som udelukkende fokuserer på digitale løsninger til forsyningssektoren og med en stærk profil i spidsen til at køre produkterne ud over rampen.

Læs mere...

ENVIDAN GØR SIG KLAR TIL FREMTIDEN!

24-01-2022

Miljøvirksomheden EnviDan har store vækstambitioner, og det kræver en omstillingsparat organisation, som kan rumme den forventede vækst. Derfor ændrer virksomheden nu sin organisationsstruktur til en divisionsopdeling, hvor nuværende Adm. Dir. Morten Fjerbæk fortsætter som CEO for den samlede forretning, mens Ole Munk Nielsen bliver COO, og dermed ansvarlig for hele EnviDans danske division.

Læs mere...

EnviDan sælger norsk selvkostforretning til Visma

07-01-2022

EnviDan har indgået aftale med norske Visma om et frasalg af virksomhedens selvkostforretning, som leverer økonomisk rådgivning i forbindelse med håndtering af gebyrområdet til norske og svenske kommuner, affaldsselskaber og havne etc.

Læs mere...

Øget omsætning på alle EnviDans markeder

01-12-2021

Miljøvirksomheden EnviDan har leveret et flot resultat i regnskabsåret 2020/2021 på trods af Covid-19. Det viser virksomhedens netop offentliggjorte årsregnskab, hvor der på alle tre hovedmarkeder i Danmark, Norge og Sverige har været en samlet stigning i omsætning på næsten 20% samtidig med, at bundlinjen er styrket markant. Det betyder, at EnviDan føler sig godt rustet til en fremtid i forandring.

Læs mere...

EnviDan styrker sin position i Norge

18-10-2021

Det norske rådgivende ingeniørfirma Arealtek AS, som tilbyder rådgivning, planlægning og projektledelse indenfor vand-, vej og spildevandsområdet, bliver nu en del af EnviDan, hvor opkøbet af Arealtek særligt skal styrke EnviDans ingeniørydelser til vand- og spildevandssektoren i Norge.

Læs mere...

KOM GODT I GANG MED SERVICENIVEAUBEKENDTGØRELSEN

14-10-2021

Vejledningen for serviceniveaubekendtgørelsen er sendt i høring! I EnviDan har vi lavet store dele af vejledningen, hvorfor vi i den grad har ekspertisen til at hjælpe jer forsyninger og kommuner godt i gang med SNB.

Læs mere...

PORTALDAG 2021 – VIDENDELING I SÆRKLASSE

04-10-2021

Et stort TAK skal lyde for alle jeres gode inputs i forbindelse med Portaldag 2021 den 27. september. Vi har haft lyttelapperne ude og kom hjem med favnen fuld af gode ideer og masser udviklingsaktiviteter, vi skal have sat i værk

Læs mere...

TAK FOR ET GODT STF ÅRSMØDE 2021!

06-09-2021

Oplev stemningen fra Spildevandsteknisk Årsmøde, som løb af stablen fredag den 3. september 2021. Dagen bød bl.a. på masser af glade gensyn, solskin og van(d)vittig sjov stand-up med Brian Lykke.

Læs mere...

Erhvervs-Ph.D.: Ny generation af overvågning af vandkvalitet i danske vandløb

03-09-2021

Erhvervs-Ph.D. og EnviDaner, Sofie van’t Veen er godt i gang med sit 3-årige Ph.D.-projekt, SENTEM (Sensors Application for High Temporal Resolution Monitoring in Danish Streams). SENTEM's mål er at skabe nye idéer og viden om den fremtidige brug af sensor-data med høj tidsmæssig opløsning blandt andet ved at benytte Machine Learning til næste generations overvågning af vandkvalitet i danske vandløb.

Læs mere...

EnviDan valgt som procesrådgiver for Aarhus Vands nye ressource- og renseanlæg

09-07-2021

Aahus Vand har valgt EnviDan som procesrådgiver for design af det nye, kommende ressource- og renseanlæg Aarhus Rewater. Det skal i 2028 afløse Marselisborg, Åby og Viby Renseanlæg.

Læs mere...

EnviDan indgår aftale om opkøb i Sverige

02-07-2021

Som et led i den ambitiøse vækststrategi EnviDan har sat i gang med den europæiske kapitalfond Waterland i ryggen, har EnviDan overtaget det svenske VA INGENJÖRERNA.

Læs mere...