Nye kompetencer i Natur og Vandmiljø

24-01-2018

EnviDans Natur- og Vandmiljøafdeling er ved indgangen af 2018 blevet forstærket yderligere med to spændende ansættelser. 

Jane Rosenstand Poulsen er ansat som projektleder. Jane er uddannet geolog, og har blandt andet lavet en Phd. med fokus på vandføringsbestemmelse, næringsstoftransport i vandløbssystemer og grundvandsindstrømning til vandløb. Jane kommer fra en stilling hos Bioscience, og har stærke kompetencer inden for hydrologi og næringsstofkredsløb. Jane skal blandt andet bidrage på de mange vådområdeprojekter i EnviDan, og derudover vil hun få en væsentlig rolle på faglige udredningsopgaver samt udvikling af IT-løsninger inden for hydrologi.

Christian Anchersen er ansat som biolog. Christian er uddannet biolog, og har tidligere været Erhvervspraktikant i EnviDan. Christians indsats under praktikforløbet var særdeles imponerende, hvorfor han nu er blevet en fast del af EnviDan. 

Velkommen til de to nye EnviDanere! 

Esben Astrup  Kristensen

KONTAKT MIG FOR MERE INFO

Esben Astrup Kristensen

+45 60 23 83 65