Ny samarbejdsaftale med Nereda

06-02-2018

Med indgangen til 2018 indgik EnviDan en samarbejdsaftale med det hollandske firma Royal HaskoningDHV, som står bag Nereda-teknologien, der bruger aerobe granuler til spildevandsrensning.  

Nereda blev udviklet i 2006, og er sidenhen blevet en særdeles velkendt metode til rensning af både kommunalt og industrielt spildevand. 21 renseanlæg anvender allerede teknologien og i løbet af 2018 sættes yderligere 8 Nereda-anlæg i drift, herunder i Strömstad, Sverige. Teknologien er en innovativ metode til avanceret biologisk spildevandsrensning, hvor granulært slam anvendes til rensningen af spildevand. 

Hos EnviDan er vi glade for den nye samarbejdsaftale, som passer rigtig godt ind i EnviDans strategi. Nereda-processen supplerer fint den i forvejen store portefølje af avancerede renseprocesser, som EnviDan anvender. Ligeledes er vi glade for at få en partner, som imødekommer de krav, vi stiller i forhold til mere bæredygtige løsninger til fremtidens renseanlæg. 

Teknologien bag Nereda
I procestankene udvikles granulært aktivt slam, som har særdeles gode bundfældningsegenskaber i forhold til almindeligt aktivt slam. Slamvolumenindekset (SVI) er typisk mindre 50 ml/g SS efter blot 5 minutters henstand, mens mange danske aktiv slamanlæg oplever SVI > 120 ml/g SS - særligt om vinteren. 

 

De gode bundfældningsegenskaber betyder, at Nereda-processen kan drives med betydeligt højere slamkoncentrationer end i en konventionel aktiv slamproces, hvilket minimerer de aktive procescvoluminer. 

Processen er en kompakt batch-proces, hvor spildevandsrensning og klaring foregår i én og samme tank, hvilket reducerer det samlede arealbehov markant. Det betyders samtidig, at der ikke er behov for recirkulations- eller returslampumpning, hvorfor der spares både udstyr og energi. Ligeledes er det intelligente design og driften af Nereda-processen med til at reducere anlæggets carbon footprint betydeligt, i forhold til et konventionelt aktivt slamanlæg.

Bæredygtig løsning
Nereda-teknologien bruger væsentligt mindre energi sammenlignet med traditionel spildevandsrensning, og producerer samtidig, typisk uden brug af  kemikalier, en høj afløbskvalitet. Desuden kræver teknologien færre installationer og mekanisk udstyr, hvilket bidrager til en mere miljøvenlig profil. 

Hvis du er blevet nysgerrig og vil høre mere om Nereda-processen, så kontakt Forretningschef Søren B. Hansen. 

Hvad er Nereda?

Nereda blev udviklet i 2006 af det hollandske firma Royal HaskoningDHV.

I dag er der mere end 40 anlæg i drift eller under ombygning på 5 kontinenter.

Læs mere om Nereda her

Søren Bruun Hansen

KONTAKT MIG FOR MERE INFO

Søren Bruun Hansen

+45 27 15 37 61