Når naturen falder - Invitation til netværksmøde

02-02-2018

test - /Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fDiverser+filer+til+nyheder%2fInvitation+netv%c3%a6rksm%c3%b8de+A4_2018.pdf">DOWNLOAD INVITATIONEN HER

– hvordan får vi mere succes med genopretningsprojekter?

Alt for mange naturgenopretningsprojekter falder til jorden på grund af dårlig kommunikation og processer, der løber ud i sandet. Formålet med dette møde er at dele viden og inspirere hinanden, så flere projekter får succes i fremtiden.

Vi håber, mødet bliver det første af en række netværksmøder om naturgenopretning. Vi ser frem til at være sammen med jer og høre om jeres udfordringer og succeser med at genskabe naturområder.

Mødet finder sted:

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 12.00-16.00

hos Tankegang, Galoche Alle 15, 1. 4600 Køge.

Tilmelding senest den 15. marts på eak@envidan.dk eller claus@tankegang.dk 
Deltagelse er gratis.

Venlig hilsen

Esben Astrup Kristensen, EnviDan

Claus Grøngaard, Tankegang

DOWNLOAD INVITATIONEN HER

Esben Astrup  Kristensen

Esben Astrup Kristensen

+45 60 23 83 65