False

EnviDrift - Hvordan data overføres fra henvendelser til et relateret job