EnviTronic

Dataimport

På webinaret gennemgår Karin de forskellige muligheder for dataimport i EnviTronic. Hun svarer på spørgsmål som: Hvilke filformater kan importeres? Hvad gør du, hvis der er fejl i importerede data? Derudover kommer Karin også ind på import fra Scada-systemer, PULS og EnergiNet.

Dato: Onsdag d. 12.05.2021
Tid: 
Kl. 12.30 - 13.00
Tilmeldingsfrist:  
Mandag d. 10.05.2021
Underviser: Karin Svane Bech

 


EnviTrix

Kommunikation mellem tømningsordningens parter

På webinaret gennemgår Auður, hvordan kommunikationen foregår mellem Kommunen, Forsyningen, Entreprenøren og Borgeren. Hun kommer bl.a. ind på, hvordan du følger op på kommentarer, hændelser, opfølgende hændelser, tankbeskeder mellem Entreprenør/Forsyning og tankbeskeder til Borgeren.

Dato: Onsdag d. 19.05.2021
Tid: 
Kl. 12.30 - 13.00
Tilmeldingsfrist:  
Mandag d. 17.05.2021
Underviser: Auður Rafnsdóttir

 


TV-server

En grundlæggende introduktion

Webinaret er en grundlæggende introduktion til arbejdsgangene i TV-server. Han fortæller bl.a. om den kvalitetskontrol som TV-operatøren udfører på sine data inden upload. Derudover vil han også komme ind på det nye Bestillermodul, der sikrer ensartede bestillinger og evaluerer det udførte arbejde i forhold til det bestilte.

Dato: Onsdag d. 19.05.2021
Tid: 
Kl. 13.30 - 14.00
Tilmeldingsfrist:  
Mandag d. 17.05.2021
Underviser: Troels Sander Poulsen

 


EnviDrift

Job

På webinaret gennemgår Anders, hvilke muligheder der er for opsætning af felter på jobs i EnviDrift. Han kommer også ind på, hvordan du kan angive navne på jobs, bruge flettefelterne, opgaveskabeloner, entreprenør samt hvordan du bruger manuelt genererede jobs.

Dato: Onsdag d. 02.06.2021
Tid: 
Kl. 12.30 - 13.00
Tilmeldingsfrist:  
Mandag d. 31.05.2021
Underviser: Anders Fisker Olesen

 


EnviTronic

Dashboards

På dette 30-minutters webinar kan du blive klogere på, hvordan du opsætter et dashboard og hvad en widget er for en størrelse. Derudover gennemgår Karin også, hvordan du får mere ud af de forskellige designmuligheder i Dashboards.

Dato: Torsdag d. 19.08.2021
Tid: 
Kl. 12.30 - 13.00
Tilmeldingsfrist:  
Tirsdag d. 17.08.2021
Underviser: Karin Svane Bech

 


EnviTrix

Hvordan bruger du statistik aktivt?

På webinaret giver Auður eksempler på, hvordan du kan bruge statistik i EnviTrix mere aktivt. Endvidere gennemgår hun, hvordan du kan bruge kommentarer bl.a. til statistik, opfølgning til borgerne m.m. Derudover gennemgår Auður også Excel-eksport.

Dato: Torsdag d. 02.09.2021
Tid: 
Kl. 12.30 - 13.00
Tilmeldingsfrist:  
Tirsdag d. 31.08.2021
Underviser: Auður Rafnsdóttir

 


EnviDrift

Anlægsregistre

På webinaret gennemgår Anders, hvordan du sætter anlægsregistre op og viser, hvilke funktioner du kan sætte op. Han gennemgår, hvordan du tilføjer knuder til en funktionsgruppe og hvordan du søger ikke-brugte knuder frem. Derudover viser Anders, hvordan du kan trække data ud til en Ex-cel-fil og hvilke muligheder der er med søgefunktionen.

Dato: Torsdag d. 09.09.2021
Tid: 
Kl. 12.30 - 13.00
Tilmeldingsfrist:  
Tirsdag d. 07.09.2021
Underviser: Anders Fisker Olesen

 


EnviTrix

Opsamling på de første tre webinarer

På webinaret gennemgår Auður de punkter, der er samlet op fra de første tre EnviTrix-webinarer.  

Dato: Onsdag d. 10.11.2021
Tid: 
Kl. 12.30 - 13.00
Tilmeldingsfrist:  
Mandag d. 08.11.2021
Underviser: Auður Rafnsdóttir

 


EnviTronic

Rapportopsætning

På webinaret laver Karin en overordnet gennemgang af de tre forskellige rapporttyper: Anlægsrapport, årsrapport og grupperapport. Desuden viser hun, hvor Excel-rapporterne er opbygget. 

Dato: Mandag d. 15.11.2021
Tid: 
Kl. 12.30 - 13.00
Tilmeldingsfrist:  
Fredag d. 12.11.2021
Underviser: Karin Svane Bech

 


EnviDrift

EnviMobile

På webinaret gennemgår Anders, hvordan du laver den generelle opsætning af EnviMobile. Han kommer ind på, hvordan du opretter en henvendelse på en adresse og hvordan du opretter en henvendelse generelt. Derudover handler webinaret om job via anlægsregisteret og hvordan du bruger relateret job fra henvendelse.

Dato: Fredag d. 26.11.2021
Tid: 
Kl. 12.30 - 13.00
Tilmeldingsfrist:  
Onsdag d. 24.11.2021
Underviser: Anders Fisker Olesen

 


Karin Svane Bech

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Karin Svane Bech