Klimasikring af Kolding By

15-09-2017

Kolding Kommune og BlueKolding udbød i foråret 2017 et klimatilpasningsprojekt med det formål, at undersøge mulighederne for tilbageholdelse af vand i oplandet til Kolding Å - nærmere bestemt på arealerne langs Seest Mølleå. EnviDan vandt udbuddet, og vi glæder os til at være rådgiver på det spændende projekt.

Projektet er inddelt i to faser, hvor der i første omgang foretages en screening af mulige tiltag. Her er der blandt andet tale om vandløbsrestaurering, parkering af vand på engene samt tilbageholdelse i drænsystemer. 

De indledende beregninger og vurderinger præsenteres i et tiltagskatalog, og på baggrund heraf udvælges de scenarier, der skal arbejdes videre med.

Af øvrige projektelementer kan blandt andet nævnes droneoverflyvning og borgerinddragelse. EnviDan har indgået et samarbejde med LABLAND Arkitekterne i projektet, som skal udarbejde beskrivelse af de landskabelige og rekreative muligheder. Derudover vil projektet blive koblet sammen med vores BREVIU-projekt, der sigter mod at udvikle en branchestandard for fastsættelse af recipientspecifikke vilkår i indvindings- og udledningstilladelser.

Esben Astrup  Kristensen

Kontakt for mig mere info

Esben Astrup Kristensen

+45 60 23 83 65