FORSKNING OG UDVIKLINGSPROJEKT GIVER ENVIDAN UNIK VIDEN

24-06-2019

Erhvervsforsker i EnviDan Kristoffer Nielsen, har dedikeret størstedelen af sin tid i de seneste 3 år som ErhvervsPhD, til at forske i afstrømning fra grønne områder. Resultatet giver et fantastisk indblik i, hvordan afstrømning fra grønne områder opfører sig i praksis, og den viden er en vigtig brik i den fremtidige planlægning og håndtering af regnvand i byområder.  

Uden et fysisk bevis på, hvor stort problemet med afstrømning fra grønne områder er, er det svært at redegøre for den ’usynlige fjende’, som man mener er hovedårsag til nogle af de større oversvømmelser i byer, og som potentielt kan blive til en af de helt store problematikker i fremtidens klima. Derfor tager Kristoffers forskning udgangspunkt i, hvordan afstrømning fra grønne områder opfører sig i praksis, og hvordan man kan forbedre de modeller, som bliver brugt til beregning af afstrømning fra grønne områder i dag.

Kristoffers forskning har foregået i samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Vand og EnviDan, hvor han blandt andet har arbejdet intensivt med det VTUF-støttede udviklingsprojekt MOGO.

MOGO har givet os langt større indsigt i infiltrations- og afstrømningsforhold, og i, hvordan modellerne bliver anvendt optimalt. Det betyder, at vi nu i EnviDan har en unik viden på området, som vi bruger til at levere de bedste modeller, scenarier og løsninger til vores kunder.

Resultater er anderledes end forventet

I løbet af projektet har der været opsat to forsøgsopstillinger – en på stor skala, og en på lille skala. Storskalaforsøget viser andre afstrømningsforhold fra et grønt område, end der var forventet. De behandlede data viser for eksempel, at afstrømningen ikke foregår direkte på overfladen, men i stedet i jorden lige under overfladen. Dette medfører, at afstrømningsdynamikken er væsentligt anderledes i måleområdet end hidtil antaget, både i modeller og praksis. Det betyder, at man er nødt til at ændre den måde, hvorpå man håndterer regnvandet, for at undgå oversvømmelser. Sådanne opdagelser er med til at slå fast, hvorfor det er vigtigt at bruge tid på forskning og udvikling, og vi glæder os til at anvende den nye viden til at skabe værdi for vores kunder.

Kristoffer  Nielsen

KONTAKT MIG FOR MERE INFO

Kristoffer Nielsen

+45 42 12 54 80