Finansminister Kristian Jensen besøger EnviDan

05-03-2018

Den danske finansminister deltog i dag i Dansk Miljøteknologis medlemsmøde, som blev afholdt på EnviDans kontor i Silkeborg. Ministeren var tilstede for at præsentere regeringens syn på FNs verdensmål og samtidig høre om nogle af de projekter som foreningens medlemmer bidrager med til løsningen af verdens udfordringer på miljøområdet.

40 procent af jordens befolkning er påvirket af vandmangel, og i Cape Town i Sydafrika er de ligefrem få måneder fra at løbe tør for rent drikkevand. Så hvis FN skal nå sit verdensmål om, at hele jordens befolkning inden 2030 skal have adgang til rent drikkevand og forbedret sanitet, der er til at betale, så er der hårdt brug for gode løsninger.

De løsninger findes der mange gode bud på i Danmark, og derfor besøgte finansminister Kristian Jensen en række danske virksomheder med ekspertise i vandforsyning og vandrensning, på Dansk Miljøteknologis medlemsmøde hos EnviDan i Silkeborg. 

Danmark har en styrkeposition inden for vand og sanitet, og det kan skabe både vækst og arbejdspladser i den danske miljøteknologiske sektor, hvis vi 

 

er fremme i skoene med løsninger på de massive udfordringer, som forsyning med vand og sikring af et rent vandmiljø skaber verden over.

Finansminister Kristian Jensen præsenterede på mødet regeringens syn på verdensmålene, og slog fast at verdensmålene er en dansk prioritet, som vi i Danmark skal arbejde målrettet med. ’Verdensmålene er ikke bare FN’s men hele verdens verdensmål’ slog ministeren fast.

Det har vi også gode forudsætninger for, som flere gode eksempler fra foreningens medlemmer tydeligt viste. Ministeren blev på mødet præsenteret for flere gode eksempler på danske eksportsucceser. Fx har Skanderborg-virksomheden Kamstrup for nyligt underskrevet en hensigtserklæring med regeringen i Ghana om levering af en halv million intelligente vandmålere og fjernaflæsningssystem, som kan bidrage betydeligt til at mindske vandtab.

Hos EnviDan er vi enige med finansminister Kristian Jensen i at verdensmålene er noget, som vi alle bør bidrage til at nå, og hermed også hos EnviDan, hvor vi har en unik viden omkring optimering og effektivisering af vand- og spildevandssystemer.

 

      

Gitte Svarre Nabe Kristensen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Gitte Svarre Nabe Kristensen

+45 27 15 01 07