Få et samlet overblik over overløb fra afløbssystemet og by pass fra renseanlæg

02-06-2020

En planlagt udledning af 290.000 m3 urenset spildevand til Øresund har fået meget opmærksomhed den seneste uges tid ikke kun i Danmark men også uden for landets grænser.

Sagen har nu også rettet en opmærksomhed mod udledning af urenset spildevand fra overløb i afløbssystemer og by pass fra renseanlæg. Og måske med rette for der findes overløb i Danmark, der hvert år udleder mere end 290.000 m3 urenset spildevand, viser indberetningerne til PULS, men varierende fra stort set ingen overløb til op imod en million kubikmeter årligt.

Afløbssystem, renseanlæg og recipient skal ses i sammenhæng

Når det drejer sig om belastning af recipienten med vand og stof fra spildevandsanlæggene (afløbssystem og renseanlæg) mener vi i EnviDan, at afløbssystem, renseanlæg og recipient skal ses i sammenhæng. Og vi bruger en række forskellige værktøjer til at simulere og estimere recipientbelastningen ved forskellige forhold, hvor der inkluderes f.eks. fremtidige udbygninger i oplandet, klimafaktor, indsivning og kapacitet på renseanlægget mv.

Ét stærkt – og måske i Danmark lidt overset - værktøj til at analysere på et strukturelt niveau, er en integreret WEST-model, som bygger på en simplificering af afløbssystemet inkl. regnvandsbassiner og opsætning af det aktuelle renseanlæg.

Efter opsætning og kalibrering med flow og stofmængder fra et referenceår kan varierende flowforhold samt fremtidige tiltag for at minimere udledning af urenset spildevand simuleres. Ved at opstille og simulere forskellige scenarier kan resultaterne danne grundlag for udførelse af supplerende og mere avancerede beregninger om ændringer i afløbssystemet eller på renseanlægget for at forbedre den samlede udledning fra det integrerede system.

WEST-model anvendes til Sjölunda renseanlæg i Malmø

I øjeblikket anvender vi en integreret WEST-model til simulering af fremtidige forhold i afløbssystemet, der leder spildevand til Sjölunda renseanlæg i Malmø. Renseanlægget skal udvides fra en nuværende kapacitet på 350.000 PE til 850.000 PE i 2030. Hele oplandet inklusiv prognoser for fremtidige 

befolkningstilvækst samt mulige nye teknologier til rensning af spildevandet er på plads. Modellen er kalibreret op imod Mike Urban for afløbssystemet og mod tilløbsværdier for renseanlægget, og de første simuleringer foretages i næste uge. 

Resultaterne anvendes til at simulere forskelle mellem de forskellige scenarier herunder m/u tunneller i oplandet og fire forskellige koncepter for ny konfiguration af renseanlægget. Hovedformålet er et minimere overløb fra afløbssystemet og på bedste vis opfylde de specifikke projektmål, der er opsat til Nya Sjölunda f.eks. indenfor afløbskvalitet og genanvendelse af ressourcer. 

Den integrerede WEST-model er et værktøj, der kan være med til at understøtte beslutningsgrundlaget for valg af udbygningsscenarier både indenfor afløb og renseanlæg og i forskellige kombinationer. Resultaterne af den relative sammenligning mellem stofmængder i afløbssystem, overløb og renseanlæg i de forskellige scenarier benyttes til at skabe et overblik over hvilke forhold, der skal undersøges yderligere og udføres mere dybdegående beregninger/analyser på. Efterfølgende kan overløb fremkommet ved WEST-simuleringer modelleres i f.eks. Mike Urban for at opnå mere detaljerede overløbsberegninger.

Selve samarbejdet mellem afløb og renseanlæg i VA SYD-projektet ved opsætningen af den integrerede model har haft en positiv sideeffekt, da det har givet en stor værdi at samle forskellige folk fra afløb, myndighedsbehandling og proces (renseanlæg) for at skabe en fælles forståelse for det samlede system.

Få hjælp til at træffe de rigtige beslutninger

Vi er klar til også at hjælpe jer med en grundlæggende analyse af jeres samlede afløbssystem, renseanlæg og recipient, som kan danne grundlag for at træffe de rigtige beslutninger for i fremtiden at minimere udledning af urenset spildevand på et oplyst grundlag. 

Jeanette Agertved

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jeanette Agertved

+45 42 12 54 78