MØD VORES PRAKTIKANTER

Vil du også gerne vide, hvordan det er at være i praktik i EnviDan? Så læs med her, hvor vores nuværende og tidligere søde praktikanter fortæller om et semester i praktik hos os!

Mathias Frydensberg Sørensen
22 år

Bioteknologi
5. semester

Hvad er det fedeste ved at være i praktik?

Det fedeste ved min praktikperiode var den enorme indflydelse, jeg fik lov til at have. De erfarende ingeniørers tillid og åbne arme dannede et grundlag for, at jeg kunne være med til at sætte mit præg på de projekter, jeg var med på.
Desuden har jeg lært utroligt meget af at have arbejdet på projekter, som har været jordnære og taget udgangspunkt i virkeligheden. Det har været en meget givende proces at bruge sin teoretiske viden og metoder fra studiet på rigtige projekter, og det klart bidraget til faglig udvikling.

Hvad arbejder du med?

Jeg arbejdede med en del forskellige projekter, men kunne samtidig fordybe

mig i en håndfuld opgaver. Det var primært opgaver for afløbsafdelingen i Aarhus, jeg løste.

Kort inde i praktikperioden stod det klart, at min uddannelsesretning passede rigtig godt på det hurtigt udviklende svovlbrinteområde. Jeg har derfor brugt meget af min praktikperiode på projekter indenfor dette område. Bl.a. har jeg været en stor del af videreudviklingen af kalkfiltre, udforskning af målemetoder/udstyr, udvikling og udformning af beregningsprogrammer mm. på svovlbrinteområdet. 

Arbejdet på og udforskningen af svovlbrinteproblematikken har bidraget til, at EnviDan står stærkt med en masse redskaber og viden, som kan bruges til at skabe bæredygtige og ansvarlige løsninger. Udover svovlbrinte har jeg også arbejdet med hydraulik og har bl.a. været med til at designe og troubleshoote tryksatte systemer for flere forskellige forsyningsselskaber.

Hvordan kom du i kontakt med EnviDan?

Jeg kom i kontakt med EnviDan igennem Karsten Egebjerg Pedersen, som jeg kendte personligt. Det, jeg kunne finde om EnviDan, var udelukkende positivt og især deres fokus på udvikling og bæredygtighed fangede mig. Jeg tog derfor fat i Karsten, som mente, at jeg kunne bruges på Aarhus-kontoret. Vi aftalte derfor et møde, hvorefter det stod fast, at EnviDan og jeg var et godt match. Jeg er supertaknemmelig overfor Søren Lindtofte Brandt og Karsten Egebjerg Pedersen, der stod for, at min praktikperiode blev god.


Tom Andersen
32 år

Miljøteknik
5. semester

Hvad er det fedeste ved at være i praktik?
Det fedeste ved at være i praktik i EnviDan er den mulighed, jeg har for at komme med på så mange forskellige projekter inden for vand og miljø. Der er en god blanding af senior specialister og nye medarbejdere på kontoret, som alle gerne vil hjælpe én. Man er en del af teamet og deltager i alle virksomhedens arrangementer på lige fod med andre både fagligt og socialt.

Hvad arbejder du med?
I praktikken er jeg tilknyttet kontoret i Aarhus i afdeling for afløb. Dertil har jeg en praktikansvarlig på kontoret, som jeg løbende har kontakt med i forhold til det faglige indhold. Jeg har haft mulighed for at komme meget rundt i landet, hvor jeg både har været flere steder på projekter i Jylland, Fyn og på Lolland Falster.

De opgavetyper/projekter, jeg deltager i hos EnviDan, varierer fra:

 • Separatkloakering 
 • Saneringsplaner, database og tv-inspektioner af kloak 
 • Tilsyn af pumpestationer samt dimensionering af mindre anlæg
 • Svovlbrinteløsninger
 • Kundemøder og planlægning
 • Klimatilpasning 
 • Projektering af drikkevandsledninger samt udarbejdelse af risiko og skylleprocedurer
 • Diverse GIS opgaver
 • Indsamling af jordprøver og afrapportering på baggrund af analyser
 • Udarbejdelse af arbejdstegninger m.m. i Microstation
 • Gennemgang af udbudsmateriale
Det er fedt at kunne tale med mange forskellige ingeniører, kunder, entreprenører m.v. på både små og store projekter. Man lærer en del, når der sidder så mange eksperter inden for vandområdet samlet ét sted, hvilket giver en hel anden helhedsorientering i forhold til løsninger.
 
Hvordan kom du i kontakt med EnviDan?

Jeg talte med EnviDan til PraktikMatch på studiet, hvor jeg fik et godt indtryk af virksomheden samt de opgaver de udfører. Jeg sendte efterfølgende en ansøgning til dem og blev indkaldt til samtale, hvor jeg kort tid efter fik tilbudt en praktikplads.


Mads Kristensen
30 år

Klima og forsyningsingeniør
5. semester

Hvad er det fedeste ved at være i praktik?
Det er fedt at være i praktik ved EnviDan, fordi man er en del af et yderst kompetent team. Derudover er der stor mulighed for at få en masse opgaver og ansvar. Der er rig mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp, hvis der er noget, man er i tvivl om. EnviDan er gode til at lytte til, hvad man gerne vil 

og derefter tildele opgaver i den retning, man har interesse for. Det tiltaler mig især, at samarbejdet er meget tværfagligt afdelingerne imellem.      

Hvad arbejder du med?
Min tid som praktikant var på kontoret i Silkeborg. Noget af det første jeg kom i gang med var en byggemodning i Ikast, som jeg fik ’’ansvaret’’ for. Der skulle laves tegningsmateriale, hydrauliske beregninger, udbudsmateriale, samt tilsyn af projektet. Jeg hjalp også til på et klimaprojekt i Vejle, hvor jeg var med til byggemøde og jeg skulle lave udbuds- og tegningsmateriale til entreprenøren. Derudover var jeg også en del af projekter i natur- og vandløbsafdelingen, hvor jeg skulle komme med ideer til forskellige opgaver samt lave tegninger til dele af projekterne. Generelt synes jeg, at jeg fik lov til at prøve en masse af inden for vand og miljø.  

Hvordan kom du i kontakt med EnviDan?

Jeg var til Burger Night på kontoret i Århus, og vi blev undervist på studiet i ”Mike Urban” og ”Aqis” af dygtige medarbejdere fra EnviDan.  


Lasse Damsgaard Sørensen
26 år

Miljøteknik
5. semester

Hvad er det fedeste ved at være i praktik?
At det man laver, rent faktisk er realistisk og skal bruges til noget. Muligheden for at komme ud og se, at det man tegner på computeren bliver udført i den virkelige verden.

Samtidig får jeg opbygget et overblik over hvad man egentlig laver i branchen, som giver klarhed ifm. Hvad jeg vil efter endt studie.

Hvad arbejder du med?
Jeg er placeret i afløbsafdelingen, hvor jeg tegner meget i Microstation ifm. Projektering af diverse kloakledninger og en del forfaldne opgaver, såsom at kigge udbudsmateriale igennem, rette tilbudslister og mange flere ting. Derudover er jeg meget med ude på byggemøder og tilsyn for at se hvordan virkeligheden ser ud, som man ikke har ligeså stor mulighed for inde på skolebænken.

Ellers har jeg også været ude og få frisk luft og trætte arme ved at være med til at tage jord- og vandprøver i vandløb sammen med naturafdelingen i Silkeborg.

Hvordan kom du i kontakt med EnviDan?
Jeg stiftede først bekendtskab med EnviDan på mit studie igennem en af de tidligere praktikanter, der lavede en fremlæggelse for studerende på 4. semester i bygningsteknik med specialisering i miljøteknik omkring deres tid i praktik, hvad de har oplevet og hvad de syntes var fedt. Dette vakte min interesse for EnviDan idet jeg skulle finde en praktikplads på mit 5. semester, heraf tog jeg kontakt til EnviDan og sendte en ansøgning afsted, hvilket landede mig en praktiksamtale og senere en ansættelse som praktikant.