Kristoffer Nielsen
Silkeborg


quote

Hvad er din titel og stillingsbeskrivelse?

Jeg er uddannet civilingeniør i vand og miljø fra Aalborg Universitet. I øjeblikket er jeg ErhvervsPhD-studerende hos EnviDan med tilknytning til Aalborg Universitet. Som ErhvervsPhD-studerende arbejder jeg målrettet på et specifikt forskningsprojekt, der gerne skulle finde anvendelse i afløbssektoren. Grundlæggende handler mit PhD-studie om regnafstrømning fra byens ubefæstede arealer, som til tider er besværlig at kvantificere sammenlignet med regnafstrømning fra byens befæstede områder.


Hvor længe har du været hos EnviDan?

Jeg kom til EnviDan efter endt uddannelse i 2015, hvorefter jeg begyndte mit ErhvervsPhD-forløb i 2016.


Hvad er det bedste ved at være EnviDaner?

Det bedste ved at være ansat i EnviDan er, at de byder på et godt arbejdsmiljø med en afslappet atmosfære, men med en klar målsætning om at være de bedste i branchen. Derudover er jeg glad for at indgå i en udviklingsorienteret virksomhed, der begiver sig ud i et bredt spektrum af udviklingsprojekter og er med til at løfte vidensniveauet i afløbssektoren.


Hvorfor har du valgt at arbejde hos EnviDan?

Den primære årsag til at jeg har valgt at arbejde i EnviDan er, at der er mulighed for at arbejde med forskning og udvikling målrettet anvendelse i afløbssektoren. For mit vedkommende er kombinationen mellem forskning, udvikling og kontakt til slutbrugere en perfekt kombination.


Kan du fortælle lidt om dit forskningsprojekt?

I mit projekt arbejder jeg med en eksperimentel tilgang til afstrømning fra grønne områder. I stedet for at fordybe mig i modeller, tager jeg i stedet udgangspunkt i virkeligheden og ser, hvordan den hænger sammen. Herefter kigger jeg så på, hvad der kan gøres bedre i modellerne. I projektet arbejder jeg med to forsøgsopstillinger – en på stor skala og en på lille skala. Til at undersøge, hvordan afstrømning fra et grønt område opfører sig på stor skala, har jeg i fællesskab med en projektgruppe i udviklingsprojektet MOGO (Monitering af Overfladeafstrømning fra Grønne Områder) etableret et forsøgsanlæg, der samler overfladeafstrømmende vand op fra et areal på 4.300 m2. Resultaterne herfra har været højest overraskende, fordi afstrømningen ikke foregår direkte på overfladen, men i stedet i jorden lige under overfladen. Det medfører, at afstrømningsdynamikken er væsentligt anderledes i måleområdet end hidtil antaget.

Forsøgsanlægget til at måle på afstrømning på stor skala er i høj grad afhængig af naturen og derved også af, at naturen skaber noget nedbør og afstrømning at måle på. Det kan være en meget langsommelig affære, fordi end ikke min regndans kan være med til bestemme regntypen eller frekvensen heraf. Derfor har vi i MOGO og mit ErhvervsPhD-studie, også udviklet det vi kalder en fysisk regnsimulator. Her hersker vi helt selv over regnintensiteten ved hjælp af intelligent styring og ikke regndans. Regnsimulatoren hælder i princippet en forudbestemt regntype og -mængde udover et område på en kvadratmeter. Fra den kvadratmeter opsamles så det regnvand, som ikke kan infiltrere, og herved kan vi på meget lille skala måle og bestemme de lokale infiltrations- og afstrømningsforhold.

De to forsøgsopstillinger er projektets kerneområder og har været med til at give et fantastisk indblik i, hvordan afstrømning fra grønne områder opfører sig i praksis.