ENVIDAN SKAL SKABE BYRUM OG KLIMATILPASNING I TØNDER

02-09-2019

I fredags blev spændingen udløst, da Borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen, ved en pressekonference på rådhuset offentliggjorde, at arkitektfirmaet EFFEKT med EnviDan som underrådgiver, skal stå for den omfattende og ambitiøse fornyelse af Tønder Midtby.

Visionen er, at Tønder Midtby skal være Grænselandets foretrukne handelsby med attraktioner og oplevelser, der tiltrækker både eksisterede og nye borgere samt turister og besøgende. Tønder skal udvikles for fremtiden, men med stor respekt for de historiske spor og overleveringer.

Hos EnviDan glæder vi os meget til opgaven og er stolte af, at bedømmelsesudvalget udtrykker særlig begejstring for designkonceptet og den meget grundige klimatilpasningsbeskrivelse. Udvalget mener, at teamet særligt evner at vise en god forståelse af Tønder midtbys særlige kvaliteter, potentialer og udfordringer og på den baggrund har fremsat et designkoncept med enkle og effektfulde greb, som er kommunikeret på en let forståelig vis, hvor klimatilpasningsløsningerne virker overbevisende.

Endvidere tæller det op, at projektets beskrivelse og illustration af klimatilpasningsløsninger er grundige og vidner om stor erfaring og viden inden for området, ligesom bedømmelsesudvalget ser frem til at høre mere om den foreslåede samfundsmæssige cost-benefit-analyse i det videre projektarbejde.

Overordnet skal EnviDan stå for disponering, projektering, tilsyn og sikkerhedskoordinering i forbindelse med håndteringen af regnvand i projektområdet, samt udarbejdelse af den samfundsmæssige cost-benefit -analyse, hvor den nye Aarhus-metode til klimatilpasning vil blive bragt i spil. Metoden er udviklet i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Vand og EnviDan og sikrer, at der hverken under- eller overestimeres i klimasikringen i henhold til den opnåede skadesbesparelse som følge af oversvømmelse. Endvidere er det et mål at bruge vandet som en ressource til at videreudvikle Tønder som en attraktiv kommune at bo, arbejde og leve i.

Regnvandshåndteringen og klimatilpasningen af midtbyen og de fem delområder tager afsæt i de naturlige afstrømninger på terræn, mulige placeringer af forsinkelsesbassiner og -arealer samt ønsket om at genintroducere vandet i bymidten og skabe åbne og indbydende byrum, der kobler byen på tværs gennem sanselige oplevelser. Planen håndterer derfor regnvand med synlig afledning på terræn, hvor åbne render, forsinkelsesbassiner, rekreative vandelementer og grønne regnbede tilsammen bidrager til en helhedsorienteret vandhåndtering og attraktive rekreative byrum.

Udover EnviDan og Effekt er også Trafikplan og Jørgen Overbys Tegnestue en del af det vindende team.

Christina Søndergaard

KONTAKT MIG FOR AT HØRE MERE OM PROJEKTET

Christina Søndergaard

+45 32 50 50 95