EnviDan får ny stærk spiller i ryggen

23-11-2020

Den europæiske kapitalfond Waterland Private Equity har netop offentliggjort, at de overtager ejerskabet af EnviDan fra den danske kapitalfond VIA equity. Waterland vil have fokus på at øge EnviDans stærke kompetencer inden for vand, spildevand og energi gennem strategiske tilkøb, ikke alene i det nuværende fokusområde Skandinavien men også i resten af Europa.

Vi har været glade for samarbejdet med VIA equity, som har været med til at udvikle os fra at være en primært dansk aktør til at være en skandinavisk miljøvirksomhed,” fortæller administrerende direktør i EnviDan, Morten Fjerbæk. ”Og det er den udvikling, vi glæder os til at fortsætte med det nye ejerskab. Vi har en meget stor faglig dybde inden for vores fagområder, som helt klart efterspørges i markedet, såvel i Skandinavien som i resten af verden. Det potentiale er vi klar til at indfri sammen med Waterland.” supplerer han.


I EnviDan er vi ikke i tvivl om, at vores ambitiøse fremtidsplaner også kommer vores eksisterende kunder til gode. I Danmark er der de seneste år sket en konsolidering af forsyningssektoren, og teknologivirksomheder som EnviDan skal hele tiden holde sig skarpe og kunne tilbyde højt specialiserede kompetencer for at kunne levere de løsninger, branchen efterspørger. Med endnu flere dygtige medarbejdere vil det faglige miljø i EnviDan styrkes yderligere til gavn for kunderne.


Netop de dygtige medarbejdere er og bliver rygraden i EnviDans succes, og det er også deres fortsatte engagement og lyst til udvikling, der skal bære EnviDan frem. ”Vi er rigtige gode til at designe og gennemføre teknisk og økonomisk optimale løsninger, men vi har også et enormt stort fokus på forskning og udvikling i EnviDan,” forklarer Ole Munk Nielsen, forretningsdirektør i EnviDan og en del af direktionen. "Innovation er en del af vores DNA, og allerede i dag indgår vi i innovative samarbejder med kunder,

 

uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere fra flere lande i Europa. Det løfter vores faglige niveau og gør det sjovt at være EnviDaner. Sådan skal det også være i fremtiden, og det ser vi rigtig gode muligheder for med Waterland som aktiv medspiller,” fortæller Ole.

Ifølge Kaspar Kristiansen, Managing Director for Norden i Waterland Private Equity har EnviDan en profil, som passer godt til Waterland, og tidspunktet er rigtigt. “Ingeniørsektoren gennemgår en global konsolidering i disse år drevet af kravene til at kunne udvikle og implementere mere komplekse løsninger, som også medfører et stigende behov for stadig mere kompetente og specialiserede medarbejdere. EnviDan er en unik platform for at drive konsolideringen med vores ’buy and build’-strategi, og det er vores vurdering, at EnviDans førende kompetencer inden for vandkredsløbet bliver et centralt element i vores fremadrettede partnerskab med virksomhedens mange dygtige medarbejdere,” siger Kaspar Kristiansen.


EnviDan kom i oktober ud med regnskab for regnskabsåret 2019/20. Et regnskab som viste, at EnviDan har haft sit bedste årsresultat til dato med en driftsindtjening på 40 mio. kr. og et resultat efter skat på 18 mio. kr. Michael Flindt Nielsen er CFO i EnviDan, og han mener, at virksomheden står et godt sted i forhold til at vækste yderligere. ”Vi har en sund økonomi og et solidt fundament at bygge videre på. Vores ordrebog har aldrig været større, og vi ser mange muligheder i markedet, både i og uden for Danmark. Det skal vi nu bygge videre på sammen med Waterland, og det ser vi frem til,” slutter Michael Flindt Nielsen.

 

 

Morten  Fjerbæk

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Morten Fjerbæk