EnviDan bidrager til en række af Danmarks bedste klimaløsninger

23-05-2018

Realdania og Sustania har i dag udgivet en publikation, som samler 100 af de bedste danske klimaløsninger fra kommuner over hele landet. På trods for, at klimaprojekterne fordeler sig bredt over 12 kategorier, som spænder fra ansvarlige indkøb over sociale indsatser og til klimasikrede byrum, har EnviDan, som specialister i vand- og spildevandsbehandling, bidraget til 12 af de 100 udvalgte projekter.

Klima100-publikationen har til formål at hylde og synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som allerede er realiseret i kommunerne – og inspirere til endnu flere. Derudover viser Klima100, hvilke områder der optager kommunerne mest i deres klimaarbejde. Af de flere end 160 kommunale projekter, der søgte optagelse i Klima100, havde flest fokus på klimatilpasning, herunder hvordan man tilpasser kyster, boligområder og byrum til klimaforandringerne. Og det er netop inden for disse områder, at EnviDan har sin styrke.

Klima100 indeholder blandet andet projekter fra Vejle, København, Struer, Holstebro, Middelfart, Aalborg og Skanderborg, hvor EnviDan har arbejdet med en bred palette af klimaløsninger. Arbejdet spænder fra avancerede hydrauliske analyser til værdiskabende borgerinddragelse og helt nye løsninger til håndtering af regnvand. Alt sammen med til at skabe klimasikrede og rekreative byrum til byens borgere. I Aarhus har EnviDan f.eks. været involveret i planlægning, projektering og udførelse af et nyt klimatilpasset afløbssystem i Risvangen baseret på synlig afledning af regnvand på overfladen. Et stort projekt, som nu fungerer som demonstratorium for regnvandshåndtering i boligområder.

Flemming Besenbacher, der er formand for Aarhus Vands bestyrelse, siger om udvælgelsen af netop Risvangen:

”Vi er stolte af, at projektet fremhæves som et af de bedste klimaprojekter i landet. Og der er ingen tvivl om, at projektet kan inspirere andre til at bruge overfladeløsninger i kampen mod de voldsomme regnmængder, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Ved at håndtere regnvandet i søer, vejbede, kanaler osv. løser vi en vigtig samfundsopgave samtidigt med, at vi bringer naturen ind i byerne og gør dem endnu mere attraktive i form af blå og grønne oaser.”

Bestræbelserne for, at projektet i Risvangen skal give værdi for borgerne i form af rekreative områder har resulteret i et patchwork af løsninger, hvor regnvandet forsinkes, fordampes, genbruges og bortledes i det tempo, landskabet kan klare. Det er samtidigt en billigere løsning end at grave store rør ned i jorden til håndtering af regnvandet. Adskillelsen af spildevandet og regnvandet sparer også energi, da regnvandet ikke længere ledes til det biologiske renseanlæg, hvor det kræver ressourcer at rense det. Det skaber en CO2-reduktion på 3,2 tons årligt.

Tværkommunale samarbejder
EnviDan indgår også i nogle af de store tværgående kommunale samarbejder, som Klima100’s ekspertpanel har valgt ud. Herunder Coast to Coast Climate Challenge i Midtjylland, et tværgående samarbejdsprojekt og videndelingsplatform, som arbejder for at sikre en række kommuner mod voldsomme vejrhændelser, samt den fælles tværkommunale indsats for at klimasikre området omkring Usserød Å på Sjælland, som i fremtiden skal opleves som et værdifuldt by- og landsskabselement, hvor hensynet til både miljø og klimatilpasning optimeres og forenes.

Kontakt Forretningsdirektør for Afløb og Klima Ole Munk Nielsen, omn@envidan.dk eller M: 27 15 37 77 for mere information.

Ole Munk  Nielsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Ole Munk Nielsen

+45 27 15 37 77