Enablo: Avanceret realtidsstyring til optimering af dit renseanlæg

Med Enablo får du intelligent software til onlinestyring af dit renseanlæg – kombineret med kompetent rådgivning

 

At drive renseanlæg handler i høj grad om at udnytte knappe ressourcer bedre, optimere driften og reducere anlæggets klimaaftryk. Men det kræver det rette antal hænder og indsigter at sætte og opnå de rigtige målsætninger.

 

Driftsmål som for eksempel at reducere lattergasemission, energiforbrug eller kapacitetsudvidelse og øget hydraulisk kapacitet er ikke altid nemme at balancere, og vi ved af erfaring, at de kan blive direkte modstridende. Og dét øger i den grad kompleksiteten, når disse målsætninger bliver kombineret med de evigt voksende krav til både bæredygtighed og bedre ressourceudnyttelse.

Enablo Styringspartner


Målstyret procesoptimering gennem unikt partnerskab

Med Enablo køber du ikke blot den fremmeste software til at styre dit anlæg. Du køber ind i et stærkt partnerskab med vores kompetente proces- og styringsspecialister, hvor vi tager udgangspunkt i målsætningerne for dit anlæg. Sammen tilpasser vi den intelligente software, så du når målsætningerne og optimerer driften af dit anlæg.
 

Du får et partnerskab, som bygger på tre grundpiller:

Vores kompetencer er dine kompetencer

Med Enablo bliver EnviDans rådgivere en sparringspartner i din driftsorganisation. Du får:

 • Adgang til vores specialistressourcer, som du løbende kan sparre med, når der er brug for det
 • To årlige møder, hvor vi gennemgår performance, så vi sikrer, at jeres målsætninger bliver nået
 • Rådgivning og sparring om, hvordan I kan igangsætte nye tiltag til styring, der kan løfte driften af jeres anlæg.
   

Dine mål definerer din løsning

Med Enablo køber du ikke en pakke standardstyringer, du kun har brug for halvdelen af. Du får:

 • De styringer, du har behov for til dit anlæg
 • Konkrete styringer, der tager afsæt i jeres målsætninger og behov - uanset om de handler om bedre kapacitetsudnyttelse, driftsbesparelser, bæredygtighed eller noget helt fjerde
 • Løbende opfølgning, når styringerne er sat op, så vi sammen sikrer, at målsætningerne bliver nået.

Fælles værdiskabelse på tværs

Enablo en fuldt transparent løsning. Det betyder at:
 

 • Vores kompetente proces- og styringsspecialister trækker på data og erfaringer fra deres samarbejde bredt i forsyningsbranchen – til gavn for alle Enablo kunder.
 • Du har indblik i dine styringer, så du ved, hvad der foregår i dit eget maskinrum
 • Du er sikret konstant udvikling og optimering af dine styringer – og dermed bedre målopfyldelse 

En fremtidssikret løsning for dit anlæg

Den digitale transformation accelererer også i forsyningsbranchen, og behovet for holistisk, intelligent styring og dataanvendelse går kun én vej. Der bliver brug for systemer, der for eksempel kan bruge data til at generere forecasts, understøtte problemløsning, og dermed forløse dit anlægs potentiale – og det er vores ambitioner for Enablo.

Vi sikrer, at løsningen vokser i takt med dine og anlæggets behov, så du ikke om få år skal skifte til en ny løsning.
Med Enablo investerer du i fremtidens anlæg.

Lars Lading

Kontakt mig

for mere info

Lars Lading

+45 61 60 36 36