False

Planlægningsydelser

I EnviDan har vi fokus på alle aspektiver i vores rådgivning inden for kommunal- og forsyningsplanlægning.
Vi håndterer alt fra vandforsyningsplaner og indsatsplaner for kommunerne til strukturanalyser, fornyelsesplaner og handleplaner for f.eks. nedbringelse af vandtabet for vandforsyningerne.

Vi har et særdeles kompetent vandforsyningsteam, som har eksekveret projekter i hele Skandinavien.
Teamet bliver sammensat til den enkelte kunde, så der bliver udvalgt den bedst mulige projektorganisation til den enkelte opgave. 

Vi bidrager til en effektiv og langsigtet planlægning, som bliver udført på den mest kosteffektive måde. 

Vi kan blandt andet hjælpe din vandforsyning med følgende distributionsrelaterede ydelser:

  • Fornyelsesplaner: Udbygnings- og renoveringsplanlægning for ledningsnettet 
  • Handlingsplan for vandtab
  • Planlægning af tilstandsbaseret vedligeholdelse
  • Planlægning udarbejdelse af indvindingsstrategier for kildepladser

Projekter

Nyheder