False

Vandforsyning

Vi tager hånd om vandet fra kilde til forbruger og kan hjælpe forsyninger, vandværker og kommuner hele vejen.

Det er vores mål at sikre rent drikkevand til fremtidige generationer i hele Skandinavien, og vi tilbyder rådgivning i forbindelse med bæredygtig anvendelse, indvinding og håndtering af drikkevand.

Vi arbejder med vandressourcekortlægning, kildepladser, vandværker og ledningsnet og sikrer igennem strategisk planlægning,  hydrauliske og vandkvalitetsmæssige modeller og planlægning en helhedsorienteret tilgang ydelser og planlægning der sikrer en optimal vandforsyning.

Vi udarbejder forundersøgelser, udbudsmateriale, detailprojekter etc., 

 

og anvender de nyeste teknologier til at analysere og præsentere de indsamlede data.

Samtidig kan vi levere driftsklare vandværker i totalentreprise og tilbyder løsninger, der omfatter alle faser af byggeriet. Vi kan stå for planlægning, projektering, udførelse, idriftsættelse, indkøring og dokumentation.

Ved udførelse af totalentrepriser i forbindelse med opførelse af vandværker er det nødvendigt at have et indgående kendskab til alle dele af vandforsyningen. Vi har en række eksperter inden for vandbehandling, som når hele vandkredsløbet rundt og dermed sikrer en optimal udførelse af projektet.

Projekter

Nyheder