False

Tværfaglighed

I EnviDan er vi specialister. Vores medarbejdere er eksperter inden for deres felt og har dybe faglige kompetencer, som de dagligt bringer i spil, når vi udfører projekter for vores kunder.

Vores store faglighed er vores styrke, når vi bevæger os inden for vores fagområder, men det er, når vi arbejder tværfagligt, at vi for alvor drager nytte af EnviDanernes store viden. Vi kender hinandens kompetencer i EnviDan og sætter altid det team, som er bedst til den konkrete opgave.

Med specialister inden for avanceret spildevandsrensning, afløbsteknik, drikkevand, og natur & vandløb kan vi tage hånd om hele vandets kredsløb og samtidig sikre en optimal energiudnyttelse på

såvel rense- som biogasanlægget med nogen af Danmarks skarpeste hoveder inden for biogassektoren.

Vi tænker tværfagligt, når vi planlægger og projekterer, men også når vi udvikler portalløsninger. Vores softwareprodukter udspringer af konkrete behov hos vores kunder, og med flere og flere multiforsyninger i Danmark bliver behovet for tværfaglige løsninger hele tiden større. Det er vi klar til, og en lang række af vores løsninger går på tværs af forsyningsarter, for at give vores kunder optimale muligheder for at profitere af de synergier, det giver at tænke tværfagligt.

Udvalgte projekter