False

Projektledelse

Projektledelse er en primærdisciplin i EnviDan og samtidig en integreret og naturlig del af vores hverdag. Vores projektledere har en række værktøjer til rådighed, som sætter dem i stand til at styre både store og små projekter i mål med den rigtige balance mellem tidsforbrug og dokumentation.

Vores kvalitets- og miljøstyringssystem er ISO-certificeret, og vores procedurer sikrer, at intet falder ned mellem to stole, men vi har samtidig respekt for, at fleksibilitet og agilitet er nøgleord i opgaveløsningen idag, og vores procedurer er derfor tilpasset klompleksitetsniveauet på de enkelte projekter, så vi ikke dokumenterer for dokumentationens skyld, men fordi det giver mening.

Skræddersyet intern projektlederuddannelse

For os er det vigtigt, at vores projektledere også har en faglig viden om de projekter, de er projektledere på, og kan bidrage med kvalificeret opgaveløsning og/eller faglig sparring til projektet.

Vi har derfor vores egen projektlederuddannelse, som er sat sammen af netop de moduler, som giver mest mening for den måde, vi udfører projekter på. Vi har eksterne undervisere på de moduler, hvor vi har behov for ekspert viden udefra, og lader interne superbrugere give deres viden videre, når det er relevant.


Gitte Kristensen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO