Projektledelse

Projektledelse er en primærdisciplin i EnviDan og samtidig en integreret og naturlig del af vores hverdag. Vores projektledere har en række værktøjer til rådighed, som sætter dem i stand til at styre både store og små projekter i mål med den rigtige balance mellem tidsforbrug og dokumentation.

Vores kvalitets- og miljøstyringssystem er ISO-certificeret, og vores procedurer sikrer, at intet falder ned mellem to stole, men vi har samtidig respekt for, at fleksibilitet og agilitet er nøgleord i opgaveløsningen idag, og vores procedurer er derfor tilpasset klompleksitetsniveauet på de enkelte projekter, så vi ikke dokumenterer for dokumentationens skyld, men fordi det giver mening.

Skræddersyet intern projektlederuddannelse

For os er det vigtigt, at vores projektledere også har en faglig viden om de projekter, de er projektledere på, og kan bidrage med kvalificeret opgaveløsning og/eller faglig sparring til projektet.

Vi har derfor vores egen projektlederuddannelse, som er sat sammen af netop de moduler, som giver mest mening for den måde, vi udfører projekter på. Vi har eksterne undervisere på de moduler, hvor vi har behov for ekspert viden udefra, og lader interne superbrugere give deres viden videre, når det er relevant.


Procesledelse

Vi oplever et stigende behov fra vores kunder for at øge fokus på, hvordan vi gør tingene, altså at vi tager aktivt stilling til den proces, vi gennemfører i forbindelse med opgaveløsningen. Vi har i EnviDan mange medarbejdere med stor projektledererfaring, som samtidig er vant til at gennemføre en række processer såvel internt som med vores kunder.

Derudover har vi uddannede proceskonsulenter, der i samarbejde med vores kunder kan reflektere over, hvorfor vi gør, som vi gør, og som kan levere en gennemtænkt proces som en separat ydelse i forbindelse med workshops, implementeringsprocesser etc. eller som en integreret del af vores opgaveløsning.

 

Vi gennemfører workshops, seminarer, strategiudviklingsprocesser, temadage etc., og langt de fleste større projekter inkluderer i dag en eller flere workshops. Formålet med en workshop eller lign. kan være mange, men fælles for dem er, at de fordrer en eller anden form for involvering af deltagerne, og ofte er ejerskab til opgaven et væsentligt formål.

Vi leverer derfor en proces, som involverer deltagerne, og hvor de føler, de bidrager og er en aktiv del af processen. Det betyder, at processen skal indeholde mere dialog end monolog, og der skal være mulighed for at komme af med holdninger og idéer. Endelig er en workshop et sjovt og anderledes afbræk i hverdagen, hvorfor det at trække deltagerne ud af deres vante rammer ofte er nøglen til succes.

Gitte Kristensen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO