False

Projektering og udførelse

Projektering og udførelse af spildevandstekniske anlæg er en naturlig del af vores hverdag, og vi gennemfører hvert år mange projekteringsopgaver for vores kunder. Vi projekterer altid i tæt dialog med bygherre og tror på, at en involverende proces skaber et unikt rum for gensidig udveksling af idéer og erfaringer. Derfor projekterer vi også i 3D og inviterer bygherre og andre interessenter indenfor på en visualiseret rundtur på anlægget.

Vi  detailprojekterer renseanlæg og benytter os af alle kompetencer i huset for at finde den teknisk bedste løsning til den rigtige pris.
 

Når vi sidder som rådgiver på et projekt, er det vores ansvar at tænke på alle detaljer og sørge for, at opgaven bliver udført til tiden, til den rigtige pris og med den bedst tilgængelige teknologi (BAT).

Vi har fokus på flere parametre, når vi skal udarbejde et succesfuldt renseanlægsprojekt:

Bygherreinddragelse
Vi inddrager altid bygherren så meget som muligt i udviklingsprocessen, for at afstemme forventninger.

Forundersøgelser og besigtigelser
Vi laver grundige forundersøgelser og besigtiger anlægget så mange gange, som det er nødvendigt, for at få alle detaljer med.

Lytter til driftspersonalet
Vi lytter til medarbejdernes ønsker og behov. Det er dem, som skal stå for den daglige drift, og deres input er vores rettesnor.

Udbud og tilsyn

Vi har stor erfaring med udbud af både hoved- og fagentrepriser, og som projektrådgivere er vi ansvarlige for, at udbudsmaterialet indeholder alle nødvendige oplysninger, så vi får de rigtige udbud første gang. Samtidig har vi stor erfaring med evaluering og vurdering af tilbud ud fra de opsatte kriterier, så vi sikrer en god og fair tildelingsproces.

Det høje faglige niveau er en forudsætning gemmen hele projektforløbet for os. Derfor er det også som oftest det samme team, der projekterer og fører tilsyn. Det er vigtigt, at den tilsynsførende føler ejerskab og har en faglig stolthed ved projektet. På den måde sikres et kritisk, men konstruktivt tilsyn. 

Tore  Krautwald

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Tore Krautwald

+45 20 42 32 20

Projekter

Portalprodukter

Et udpluk af vores portalprodukter. Find alle HER

Nyheder