False

Planlægning og myndighed

Kvalificeret planlægning af fremtidens struktur på renseanlæg

For at imødekomme fremtidens krav til effektiv spildevandsrensning, benchmarking på drift, energioptimering mm., arbejder vi fokuseret og målrettet med den fremtidige renseanlægstruktur.

Vi bruger vores store viden om procesoptimering, BAT-teknologier, renseanlæg, afløbssystemer og recipienter til at komme hele vejen rundt om planlægningen. Vi ser på hver enkelt opgave med friske øjne og er ikke bange for at tænke ud af boksen, når det gælder om at finde nye veje, som kan bidrage til at forbedre strukturen til gavn for såvel økonomien som miljøet.

Ydermere bidrager vi til en planlægning, som er effektiv og langsigtet, og som harmonerer med intensionerne i vandplanerne.

Vores team inkluderer proces-, bygnings-, maskin og el-ingeniører, biologer, geologer og landskabarkitekter, og vi tager alle kompetencer i brug for at levere en løsning, som afdækker alle aspekter af det konkrete projekt. EnviDan investerer hvert år 20% af overskuddet i innovation og udvilingsprojekter. Udviklingsprojekter, som vi gennemfører sammen med vores kunder, offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner etc., og som sikrer, at vi altid er med helt fremme, når det gælder om at planlægge morgendagens renseanlæg.

Vi har også en bro-bygger-rolle, hvor vi styrker og styrer samspillet mellem myndigheder, forsyning, entreprenør, projektrådgiver m.fl. i alle projektets faser. Vi faciliterer kommunikationen mellem de involverede parter og kan stå for såvel den mundtlige som den skriftlige kommunikation.

Tilslutnings- og udledningstilladelser

Vi har styr på de gældende krav og vilkår i forbindelse med udlednings- og tilslutningstillladelser, og stor erfaring med vurdering af konsekvenser for miljøet, belastning af recipienten, stoftransportbetragtninger etc., og vi kan derfor med fordel lave det sagsforberedende arbejde, så de opstillede tidsplaner overholdes.

Tore  Krautwald

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Tore Krautwald

+45 20 42 32 20

Projekter