False

Afvanding af slam og oprensning med TenCate Geotube®

Udfordringer med slam fra renseanlæg, industriel produktion eller fiskedambrug samt sediment fra søer, havne og regnvandsbassiner – alt sammen udfordringer, hvor afvanding eller oprensning kan ske ved brug af TenCate GeoTube®.

Teknologien bag TenCate Geotube® er gennemprøvet med mange referencer i Danmark, og kan på en enkelt og miljøvenlig måde med fordel anvendes til afvanding af slam fra renseanlæg eller til oprensning af søer og havnebassiner.

EnviDan tilbyder, som den eneste forhandler i Danmark, den originale TenCate Geotube®, som er en afvandingsteknologi til alle typer slam og sediment. Den kræver ingen permanente anlæg eller faste installationer. Den anvendes i det omfang det er nødvendigt. Afvanding og opbevaring sker i én og samme proces. Fordelene er mange, men de vigtigste er dog:

Fordelene ved at bruge TenCate Geotubes til afvanding og oprensning er mange.

Sådan virker TenCate Geotube®

TenCate Geotube® virker i 4 trin ved afvanding af slam og sendiment:

1. Fyldning af TenCate Geotube® posen: Slam eller sediment tilsat en passende polymer pumpes til posen. Polymeren sikrer god flokdannelse og deraf optimal separering af slam og rejektvand. Geotekstilet bevarer partikler i posen.

2. Afvanding: Afdrænet vand ledes tilbage til renseanlæg, kloaksystem eller recipient afhængig af projektets karakter, mens partikler forbliver i posen.

3. Opkoncentrering: De fyldte poser henligger til yderligere afdræning i 2-12 mdr. alt afhængig af slamtype, hvormed slammet tørrer ud.

4. Fjernelse: Det afvandede slam/sediment graves bort og afhængig af slamkvaliteten deponeres slammet på losseplads, slutdisponeres på landbrugsjord eller bruges som indbygningsmateriale. Geotube® posen er lavet af polypropylen, og kan dermed leveres til forbrænding efter brug.

 

Step 1. Påfyldning

 

 

Step 2. Afvanding

 

 

Step 3. Opkoncentrering

 

 

Step 4. Bortskaffelse

 

 

 

 

Mere om brugen af teknologien til afvanding og oprensning

Metoden er enkel at anvende og effektiv, samt meget fleksibel, da posernes dimension tilpasses efter behov.

Teknologien anvender store porøse poser bestående af et syntetisk lærred (geotekstil), der tilbageholder fast materiale, men samtidig tillader overskydende vand at dræne af. Der er flere forskellige typer af geotekstiler tilgængelig afhængigt af behov.

TenCate Geotube® teknologien leveres også som containermodel, hvor fyldning af pose samt afvanding og opkoncentrering forløber i containeren, som efter endt opbevaringstid køres til slutmodtager.

Samtidig kræver teknologien et minimalt energiforbrug og sikrer mindst mulig mængde til transport og deponi eller udbringning. Geotube® posen er lavet af polypropylen, og kan dermed leveres til forbrænding efter brug.

 

 

TenCate Geotubes kan bruges til afvanding fra blandt andet søer og bassiner men også til oprensning af søer, havne og renseanlæg

 

Rådgivende ingeniør og sparringspartner

EnviDan A/S kan assistere med følgende ydelser i forbindelse med gennemførelsen:

  • Teknisk rådgivning, bistand og koordinering ved planlægning og opstart af projektet
  • Leverance af Geotube® poser, drænmåtter mv.
  • Leverance af øvrigt maskinelt udstyr
  • Indgå aftaler med entreprenører
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale mv. samt licitation, hvor dette er påkrævet
  • Myndighedsbehandling
  • Rådgivning i forbindelse med gennemførelse af projektet
  • Afrapportering

 

Projekter

Søren Lindtofte  Brandt

Kontakt mig
for mere info

Søren Lindtofte Brandt

+45 60 23 83 53

Jan K. Pedersen

Kontakt mig
for mere info

Jan K. Pedersen

40316988