False

TenCate Geotube® til afvanding, oprensning og kystsikring

Brug teknologien til at fjerne slam fra renseanlæg, fiskedampbrug eller produktioner.

Udfordringer med slam fra renseanlæg, fiskedampbrug eller produktioner, behov for oprensning af søer og havne eller sikring af kystlinjer – både som kommune, industri eller entreprenør kan du få behov for enkelt og miljøvenligt at afvande, oprense eller kystsikre. Dette gøres med TenCate Geotube®.

EnviDan tilbyder, som den eneste forhandler i Danmark, den originale TenCate Geotube®.

TenCate Geotube® teknologien er gennemprøvet med mange referencer i Danmark, og kan med fordel anvendes til afvanding af slam fra renseanlæg eller til oprensning af søer og havnebassiner. Derudover er TenCate Geotube® en holdbar og gennemprøvet løsning til kystlinje- og havbeskyttelse.

Afvanding og oprensning

Brug TenCate GeoTubes® til projekter indenfor afvanding og rensning.
 • Biologisk slam fra renseanlæg, som alternativ til traditionel mekanisk afvanding eller afvanding på slammineraliseringsanlæg som permanent eller midlertidig installation
 • Sediment fra bl.a. søer, havnebassiner i forbindelse med oprensning
 • Sediment fra bl.a. regnvandsbassiner, kanaler, render i forbindelse med oprensning
 • Slam fra industriel produktion
 • Slam fra fiskedambrug

Kystsikring

Brug TenCate GeoTubes® til projekter indenfor kystsikring.
 • Beklædning af brinker
 • Diger
 • Moler
 • Bølgebrydere
 • Offshore strukturer som broer, rørledninger eller vindmøller

Projekter

Jan K. Pedersen

Kontakt mig
for mere info

Jan K. Pedersen

40316988

Søren Lindtofte Brandt

Kontakt mig
for mere info

Søren Lindtofte Brandt

+45 60 23 83 53