TenCate GeoTube

EnviDan tilbyder, som den eneste forhandler i Danmark, TenCate GeoTube®, som er en revolutionerende afvandingsteknologi til alle typer slam og sediment.

TenCate GeoTube® kan bruges til:

  • Oprensning af regnvandsbassiner
  • Slamafvanding på renseanlæg
  • Oprensning af søer
  • Oprensning af havne
  • Dambrug

 

 

Teknologien kræver ingen permanente anlæg eller faste installationer. Den anvendes i det omfang, det er nødvendigt, og afvanding og opbevaring sker i én og samme proces.

Samtidig kræver teknologien et minimalt energiforbrug og sikrer mindst mulig mængde til transport og deponi eller udbringning.

Poserne er enkle at anvende, effektive og meget fleksible.

Jan K. Pedersen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jan K. Pedersen

40316988

Søren Lindtofte  Brandt

Kontakt mig for mere info

Søren Lindtofte Brandt

+45 60 23 83 53

Projekter

Relateret indhold