Salsnes Filtre

I ønsket om at reducere CO2-udslip, sikre bæredygtig drift af renseanlæg samt reducere omkostninger, er de større renseanlæg ofte bygget op med udtag af primærslam, der udrådnes. Herved reduceres belastningen på det biologiske rensetrin, der produceres el og varme på gas fra rådnetanken og ikke mindst reduceres slammængden.

De større renseanlæg med udtag af primærslam har endda potentiale til at være netto energiproducerende.

Udtag af primærslam og etablering af rådnetanksanlæg er ofte kun økonomisk rentabelt ved anlæg større end 75-100.000 PE. Indtil nu har det betydet, at anlæg mindre end 75.000-100.000 PE er energiforbrugende og ikke energiproducerende.

Udtag af primærslam på Salnes filtre

Løsningen omfatter dynamisk udtag af primær slam på Salsnes filtre. Salsnes filtre er et norsk kvalitetsprodukt oprindeligt udviklet til mekanisk rensning af spildevand som eneste rensetrin før udledning. Salsnes har ca. 800 referencer på filteranlæg over hele verden.

 

Primærslammet kan afvandes med simpel skruepresse til 30-40% TS og bortkøres til udrådning på centrale biogasanlæg. Herved opnås alle de samme fordele som på store anlæg med eget rådnetanksanlæg, dvs. mindre belastning på biologisk rensetrin, energiproduktion ved udrådning samt mindre slammængde. Filtret fylder blot ca. det samme som en indløbsrist og giver ikke anledning til lugtgener – og har vel og mærke den samme funktion som langt større primærtanke.

Kan alle mindre og mellemstore anlæg udnytte mulighed for at udtage primærslam på Salsnes filtre? Ja, alle anlæg med et overskud af organisk stof i tilløbet (COD/N>7-8) vil kunne udnytte muligheden for etablering af Salsnes filtre. Jo højere COD/N-forhold desto mere primærslam kan udtages.

Såfremt en indledende screening viser, at en Salsnes-løsning er interessant, vil der være mulighed for at afprøve teknologien i pilotskala ved opstilling af testcontainer. 

Jens  Albrechtsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jens Albrechtsen

+45 40 53 28 06

Relateret indhold