False

Nereda

Med indgangen til 2018 indgik EnviDan en samarbejdsaftale med det hollandske firma Royal HaskoningDHV, som står bag Nereda-teknologien, der bruger aerobe granuler til spildevandsrensning.

Nereda®-processen blev udviklet i 2006, og er sidenhen blevet en særdeles velkendt metode til rensning af både kommunalt og industrielt spildevand. Mere end 65 renseanlæg anvender allerede teknologien, herunder et i Strömstad, Sverige. Teknologien er en innovativ metode til avanceret biologisk spildevandsrensning, hvor granulært slam anvendes til rensningen af spildevand. 

Teknologien bag Nereda
Processen er en kompakt batch-proces, hvor spildevandsrensning og klaring foregår i én og samme tank, hvilket reducerer det samlede arealbehov markant. Det betyder samtidig, at der ikke er behov for recirkulations- eller returslampumpning, hvorfor der spares både udstyr og energi. Ligeledes er det intelligente design og driften af Nereda-processen med til at reducere anlæggets carbon-footprint betydeligt, i forhold til et konventionelt aktivt slamanlæg.

I procestankene udvikles granulært aktivt slam, som har særdeles gode bundfældningsegenskaber i forhold til almindeligt aktivt slam. Slamvolumenindekset (SVI) er typisk mindre 50 ml/g SS efter blot 5 minutters henstand, mens mange danske aktiv slamanlæg oplever SVI > 120 ml/g SS - særligt om vinteren.  De gode bundfældningsegenskaber betyder, at Nereda-processen kan drives med betydeligt højere slamkoncentrationer end i en konventionel aktiv slamproces, hvilket minimerer de aktive proces-voluminer. 

 

 

Bæredygtig løsning
Nereda-teknologien bruger væsentligt mindre energi sammenlignet med traditionel spildevandsrensning, og producerer samtidig, typisk uden brug af  kemikalier, en høj afløbskvalitet. Desuden kræver teknologien færre installationer og mekanisk udstyr, hvilket bidrager til en mere miljøvenlig profil. 

I tillæg til energi- og kemikaliebesparelser samt fosforgenanvendelse åbner Nereda® teknologien op for udvinding af værdifulde biopolymerer, da granulerne har et højt indhold af alginat-ligende exopolysaccharider (kaldet Kaumera Nereda® Gum). Kaumera Nereda® Gum kan nemt høstes og har potentiale for økonomiske interessante applikationer inden for landbrugssektoren, BioTech Industrien og endda i modebranchen. Udover produktion af nyt bæredygtigt råmateriale reduceres slamproduktionen med 25% sammenlignet med den nuværende produktion. Det åbner helt nye perspektiver og gør Nereda-processen endnu mere relevant på den danske renseanlæg. I dag er der to Kaumera Nereda® Gum produktionsanlæg i drift.

Hvis du er blevet nysgerrig og vil høre mere om Nereda-processen, så kontakt Produktchef Joakim Faxå