False

Vandløb

EnviDan besidder de fornødne kompetencer til at udarbejde fagligt robuste løsninger, der tilgodeser vandløbsbiologien og -lovgivningen i kombination med, at vi anvender de seneste tekniske løsninger og hjælpemidler. Vi udfører:

  • Alle former for vandspejlsberegninger, og vi kan bl.a. regne i MIKE Hydroriver og VASP. Vi hjælper med udarbejdelse af afvandingsmæssige konsekvenskort ifm. vådområde- eller vandløbsprojekter.
  • Fysiske og biologiske undersøgelser af vandløb og vi kan fx afdække om målsætningen er opfyldt samt vurdere, hvad der skal til, før målsætningen opnås.
  • Biologiske redegørelser ift. udledning af miljøfremmede stoffer.
  • Konsekvensvurdering af hydrauliske belastninger eller reduceret vandføring.
  • Totalentrepriser inden for udarbejdelse af vandløbsregulativer og rådgivning om valg af regulativtype, gennemførelse af opmåling, hydrauliske beregninger, udarbejdelse af regulativtekst samt digital regulativløsning.
Esben Astrup  Kristensen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Esben Astrup Kristensen

+45 60 23 83 65

Projekter

Nyheder