False

Naturforvaltning

Den danske natur forvaltes gennem en række forskellige love og ved hjælp af fredninger og udpegning af bl.a. Natura 2000-områder. I praksis ses naturforvaltning som feks. anlæg af søer, etablering af græsningsfolde, pleje af fortidsminder eller som indgreb, der er målrettet specifikke plante- eller dyrearter. Naturforvaltningen sker dog også indirekte gennem kommuneplanlægningen.

I EnviDan har vi eksperter med mange års erfaring med offentlig naturforvaltning og naturadministration.

Vi kan bl.a. tilbyde hjælp til:

 • Sagsbehandling, tilsynsopgaver og håndhævelse i forhold til §3-beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer og fredede områder.
 • Screening og tolkning af luftfotokort og kortlægning af §3-beskyttede områder.
 • Udarbejdelse og implementering af Natura 2000-handleplaner og indsatser.
 • Udarbejdelse af naturkvalitetsplaner, naturplejeplaner og naturplejeprojekter, hvad enten det er med et særligt fokus på landskab, enkelte arter eller øget biodiversitet generelt.
 • Revision af kommuneplanens temaer på natur- og vandløbsområdet herunder udpegning af økologiske forbindelser til Grønt Danmarkskort vha. GIS-analyser og konkret viden om flora og fauna.
 • Strategier og planer for bekæmpelse af invasive arter.
 • High Nature Value (HNV), hvis der skulle være brug for at hæve HNV-scoren for at sikre naturplejetilskud til den enkelte lodsejer.
 • Gennemgang af kommunens sagsgange for at optimere og tilbyde IT-løsninger, der letter hverdagen for natur- og vandløbsmedarbejderen.
 • Udarbejdelse af naturvurderinger vedr. miljøgodkendelser til husdyrbrug og konsekvensvurderinger i forhold til habitatdirektivet.
 • Naturinformationsopgaver.
Esben Astrup Kristensen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Esben Astrup Kristensen

+45 60 23 83 65

Produktblade

Projekter

Nyheder