False

Miljøvurdering og VVM

Formålet med at foretage en miljøvurdering af planer og programmer er at sikre, at vurderingen af miljøkonsekvenser og belysningen af mulige alternativer foregår, mens planerne stadig er under forberedelse og behandles politisk, dvs. før de endeligt er vedtaget.

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) foregår på projektniveau, og en VVM-undersøgelse skal udarbejdes på særlige anlægsprojekter, inden bygherren får tilladelse til at gå i gang med projektet.

EnviDan kan tilbyde hjælp til VVM-screeninger eller -redegørelser, miljøvurderinger (SMV) samt habitatvurderinger. Vi hjælper også med andre typer af plan- og myndighedsopgaver herunder kommuneplanlægning på naturområdet samt opgaveløsningen inden for alle naturbeskyttelseslovens facetter.

Esben Astrup  Kristensen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Esben Astrup Kristensen

+45 60 23 83 65

Projekter

Nyheder