False

Hydrometri - Vandføring og vandstandsregistrering

EnviDans eksperter inden for natur og vandløb har stor erfaring med hydrometriske målinger og beregninger. 

Vi kan tilbyde rådgivning omkring hydrometridata og udførelse af vandstandsmålinger, vandføringsmålinger og synkronmålinger. 

Derudover kan vi tilbyde rådgivning omkring screening af vandstandsvariationer forskellige steder i vandløbsnetværket, f.eks. som led i dokumentation af både høje og lave vandføringer eller vandstands og vandføringsmålinger, som led i forundersøgelser forud for klimasikrings- og restaureringsopgaver. 

Vi tilbyder endvidere hydrometriske målinger i forbindelse med dokumentation før og efter vådområde- og natur-genopretningsprojekter. 

Vi kan bl.a. tilbyde:

  • Opsætning af vandstandslogger og skalapæl.
  • Vedligehold af vandstandsmåler og kvalitetssikring af vandstandsserien.
  • Rådgivning om og udførelse af hydrometrisk databehandling og kvalitetssikring af vandføringsdata.
  • Udvælgelse af målested til kontinuert registreringaf vandstand og vandføring.
  • Analyse af vandløbsnetværket i forhold til vandførings- og vandstandsniveauer, herunder synkronmålekampagner.
Jane Rosenstand Laugesen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jane Rosenstand Laugesen

+45 28 96 13 74

Projekter