False

LAR-løsninger

I takt med at det regner mere og med større intensitet, er der behov for at håndtere alt eller dele af regnvandet lokalt. Presset på kloaksystemerne bliver for stort, og alt for store regnmængder sendes unødigt til de danske renseanlæg. LAR-løsninger, Lokal Afledning af Regnvand, er derfor en integreret del at klimatilpasningen og en naturlig komponent i fremtidens afløbssystemer. Der er mange muligheder for, at borgerne kan implementere LAR-løsninger på egen grund, og vi har erfaring med borgerrådgivning, hvor vores regnvandsspecialister rådgiver borgerne i deres haver og ud fra de konkrete lokale problemstillinger. Vi kan rådgive om jordbundsforhold, vandets vej på egen matrikel, tilslutning til fællessystemet etc.

 

 

 

Samtidig indtænker vi en række LAR-løsninger i det offentlige afløbssystem og implementerer regnbede, render, vandveje, permeabel belægning etc., alt efter, hvad der er den bedste løsning i den aktuelle situation.

Vi ser muligheder i de øgede regnmængder. Regnvand er en ressource, og det er vigtigt, at vi udnytter de ressourcer, vi har. 

Regnvandet giver os en unik mulighed for at skabe rekreative oaser i det offentlige rum, og det handler om at turde tænke ud af boksen, og lade regnvandet blive en synlig del af vores byer i en kombination af blå og grønne løsninger.

Simon Toft  Ingvertsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Simon Toft Ingvertsen

+45 40 63 03 00

Produktblade

Projekter

Nyheder