False

Klima- og skybrudssikring

Behovet for klima- og skybrudssikring af vores byer og landområder til de store klimaændringer er stadig stigende, og det sætter konstant højere krav til håndtering af de stigende regnmængder, stormfloder og grundvandsniveauer. EnviDan har opbygget en solid erfaring inden for klima- og skybrudssikring, og det er den store erfaringspulje, vi bringer i spil, når vi løser fremtidens klimaudfordringer. 

I forbindelse med behovet for en fremtidssikret regnvandshåndtering har Spildevandskomiteén udarbejdet Skrift 31, som kommer med anbefalinger til en ny måde at beregne og håndtere serviceniveauet på i de danske kommuner.

EnviDan har i forbindelse med Skrift 31 udviklet et kombineret GIS- og regnearksværkstøj, der er i stand til at estimere de forventede årlige skadesomkostninger ved oversvømmelse samt andre fundamentale parametre, som udtræder af Skrift 31.

Med denne nye måde at formulere serviceniveauet på, kan du foretage en bevidst økonomisk afstemt håndtering af skybrudsvand, og det er netop formålet med det nye Skrift 31. Læs mere om den nye metode HER

Mads  Uggerby

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72

Projekter

Nyheder