False

Klimatilpasning

Vi har en holistisk og proaktiv tilgang til klimatilpasning, hvor vi for alvor drager nytte af hinandens kompetencer på tværs af EnviDans ekspertiser. Vi er forkant, når vi klimatilpasser, og tænker klimatilpasning og skybrudssikring ind i alle vores afløbsprojekter, så fremtidens adskillelses- og renoveringsprojekter automatisk inkluderer klimatilpasningstiltag, hvor det giver mening.

Når vi laver klimatilpasning, inddrager vi en række forskellige fagspecialister, og vi tilbyder state-of-the-art løsninger fra radarovervågning, over avancerede hydrauliske modeller og simuleringer til bygbare blå og grønne løsninger til byens rum.

 

 

 

Vores hydraulikere anvender de nyeste modelleringsværktøjer, som danner grundlag for en skybrudssikret og veldokumenteret klimatilpasning. Vores planlæggere og anlægsingeniører er kreative og innovative mennesker, som tænker i helheder og har respekt for de mange interessenter i klimatilpasningsprojekter.

Vi inddrager også vores natur- og vandmiljøeksperter i recipientvurderingen og har PhD.-uddannede specialister i rensning af overfladevand, og så anvender vi aktiv procesledelse i stakeholder- og borgerinddragelsesprocessen for at sikre en smidig og succesfuld proces. 

Mads  Uggerby

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72

Projekter