False

Vandkvalitet

I EnviDan arbejder vi med mange aspekter af vandkvalitet og har et stort kendskab til hvilke faktorer, der kan påvirke kvaliteten af det vand, der kommer ud af hanen.

Vi arbejder intenst med prognoser for vandkvalitet og konsekvenser for vandforsyningsstrukturen ved en ændret vandkvalitet eller ændrede krav til drikkevandskvalitet.

Vi har ekspertise indenfor alt fra den grundlæggende viden om geologi, hydrologi, arealanvendelse over boringsplaceringer samt tekniske installationer, overvågning og vandbehandling til prognoser for fremtidig vandkvalitet og vandforsyningsstruktur.

Sundhedstjek af vandkvalitet

Et af vores koncepter for at øge forsyningens viden om egen situation og prognose er vores Sundhedstjek af vandkvalitet. Sundhedstjekket har til formål at give vished om, hvad der f.eks. kan gøres, hvis vandkvaliteten er dalende, der ikke er nok vand, boringerne yder dårligt eller lignende.

Ved hjælp af konceptet identificerer vi mulige udfordringer med vandkvaliteten, dernæst kvantificerer vi udfordringen (hvis der er en) og på den baggrund laver vi en handlingsplan.

Tina Halkjær Andersen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Tina Halkjær Andersen

+45 60 11 12 49

Projekter