False

Risikovurdering af kildepladser

Når en forurening rammer en kildeplads, gælder de første indsatser om at få vandkvaliteten af det vand, der pumpes ud til forbrugerne, under kontrol. Det kan være en boring, der ikke længere skal anvendes eller anvendes i mindre grad.  

Når vandkvaliteten (for nu) er under kontrol, er næste trin at få undersøgt, hvad der var årsag til forureningen. Her er kildesporing essentiel. For kender vi kilden, kan vi også give et bud på prognosen.

Prognose: Hvor alvorlig er forureningen?

EnviDan kan hjælpe med at nå skridtet videre til at skabe vished om, hvor alvorlig forureningen er. Der er brug for en prognose: Var det, der skete noget 

kortvarigt? Eller kan vi regne med, at det bliver værre? Eller bedre? Og hvor hurtigt kommer forsyningen til at skulle indrette sig efter det, der skete?

Her er kildesporing vigtig lige så vel som den tekniske drift af kildepladsen. Når der er vished om prognosen, kan der laves en handlingsplan for i hvilken rækkefølge, man bør gribe indsatserne an, så der er bedst mulig proportionalitet mellem indsats og udbytte.

Det, vi med andre ord siger, er, at der kun kastes gode penge efter gode løsninger. Vores særdeles erfarne medarbejdere kan hjælpe med at få ro på og træffe de økonomisk mest fordelagtige beslutninger, når det brænder på.

Figur 1: Forureningsudbredelse ved fladekilder​

Figur 2: Forureningsudbredelse fra punktkilder

Tina Halkjær Andersen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Tina Halkjær Andersen

+45 60 11 12 49