False

Planlægning og myndighed

Vi arbejder med planlægningsopgaver indenfor alt, der vedrører grundvand (og recipienter) for myndigheder: Indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse, BNBO, indvindingstilladelser, udledningstilladelser (her også recipienter), vandforsyningsplaner, grundvandsredegørelser til kommuneplaner for at nævne de fleste.

Flere af vores medarbejdere har deltaget som konsulenter indenfor statens grundvandskortlægning både som geologer, hydrologer og kemikere. Vi har derfor indgående kendskab til tanker bag og metodikker til udpegning af administrative områder indenfor vandområdet. Vi har både særdeles erfarne og yngre medarbejdere, der arbejder med en række forskellige myndighedsopgaver. Vi hjælper til med sagsarbejde, hvis det presser på i alt det, kommunerne skal nå. Det kan være specifikke delopgaver eller hele opgaver, der skal løses.

Fra planlægning til praksis

Vi arbejder også med myndighedsopgaverne fra den anden side af bordet som partnere for vandforsyningerne, der skal følge retningslinjer fra stat og kommune og føre planlægningen ud i praksis. Vi har stor erfaring med at arbejde på begge sider af skrivebordet, hvilket giver os et godt blik for, hvad der er muligt og hvad der er spild af tid for både myndigheder og forsyninger.

Vores omfattende viden om prognoser indenfor vandforsyningsstruktur og vandkvalitetsprognoser samt vores erfaringer med at arbejde med vandsamarbejder bruger vi til at levere et godt makkerskab for kommuner, når der skal udarbejdes vandforsyningsplaner, indsatsplaner og når BNBO skal implementeres. 

Tina Halkjær Andersen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Tina Halkjær Andersen

+45 60 11 12 49