False

Kortlægning af grundvand

Vores grundvands-team har stor erfaring med alle typer værktøjer til grundvandskortlægning. Vi hjælper vores kunder med at lokalisere og dokumentere vigtige grundvandsforekomsters mængde og kvalitet, hvad enten det er til drikkevands- eller industriformål. 

Grundvandskortlægninger starter ofte med indsamling af supplerende data i form af geofysiske undersøgelser bl.a. SkyTEM-undersøgelser.

På baggrund af nye målrettede data, eksisterende geofysiske data og viden om geologien udpeger vi boresteder og udfører prøveboringer for at lokalisere grundvandsforekomster i nye områder. På baggrund af tolkninger af prøvepumpninger og analyser af de grundvandskemiske forhold opstiller 

EnviDan modeller for de optimale løsninger, herunder tilrettelæggelse af bæredygtig indvinding, optimal råvandskvalitet og langsigtet beskyttelse. 

Er der specielle situationer omkring en indvinding, opstiller vi en grundvandsmodel, hvor vi kan udføre simuleringer af bl.a. fremtidige afsænkninger med henblik på optimal dimensionering af kildeplads og belysning af følgevirkninger af en indvinding på natur og andre vandindvindere.

Når grundvandsressourcen er dokumenteret, sørger vi også for bestykning af boringer og indretning af kildepladsen, samt dimensionerer råvandsledninger til fremføring af råvandet til vandbehandlingen.

jens b pedersen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

jens b pedersen

27138001